ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މަގުމަތީ އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން

މާސްކު އެޅުން އިޚުތިޔާރީ ކަމަކަށް ހަދަން ވިސްނާފައެއް ނުވޭ: ޑރ ނަޒްލާ

  • ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައި އޮތްނަމަވެސް ބަލިފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި
  • މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން
  • މާސްކު ނާޅާ ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭނަމަ 1،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 03:14 | 3,854

އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - އެޗްއީއޯސީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުން ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އިޚުތިޔާރީ ކަމަކަށް ހެދުމަށް އަދި ވިސްނާފައި ނުވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރެވިގެން ދިޔައީ، މާލެ ސަރަހައްދުން ފެންނަ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވާން ފެށުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިހާރު ކޭސްތައް ރިޕޯޓް ކުރެވޭ އަދަދުތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާ އިރު، މާސްކު އެޅުން އިޙުތިޔާރީ ކަމަކަށް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނެވެ.

މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އިޚުތިޔާރީ ކަމަކަށް އެއްވެސް ހިސާބަކުން ހަދާފާނެތޯ އެޗްއީއޯސީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި "ރާއްޖެޓީވީ" އިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށްދިޔަ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެބަލި އުޅޭކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް އަންނަން ހުޅުވާލެވިފައި އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، އެހެންކަމުން އަދިވެސް ބަލިފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ވިސްނަންވީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކޮވިޑާއެކު އުޅެވޭނެ ގޮތަކަށް. ޚާއްސަކޮށް ފިހާރަތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި ހުރިހާ ތަނެއް ހުޅުވާލައިގެން އާންމު ހާލަތާއި ގާތްކުރާ މިންވަރަކަށް ވީހާވެސް އުޅެވޭނީ އަދިވެސް މާސްކު އެޅުމާއި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން އޮވެގެން. މިކަންކަން އެއްކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ހިސާބަކަށް ދެވޭނީ ވެކްސިން ލިބި އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ޖެހި ވެކްސިންގެ ސަބަބުން އިމިޔުނިޓީ ލިބުނީމާ. އެހިސާބަށް ދަންދެން މާސްކު އެޅުން ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭނީ. އަމިއްލަ އަށް އެޅުމަށް ދޫކޮށްލުމަށް އަދި ވިސްނާފައެއްނުވޭ. އަދި އެހިސާބަކަށް ނުދޭ.

~ އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް

ޑރ. ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މާސްކު އެޅުމާއި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ގެންގުޅުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އާދަތަކެއް ކަމެއްކަމަށެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަކި ފަރާތްތަކެއް ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން އިސްތިސްނާ ވާނެ ކަމަށް މާސްކު އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ނެރެފައިވާ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

- އުމުރުން 2 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން

- ކަސްރަތު ކުރަން އުޅޭ މީހުން ކަސްރަތުކުރާ ވަގުތު

- އެހެން މީހެއްގެ އެހީއާނުލައި މާސްކު އަޅައި، މާސްކު ނުނެގޭ މީހުން

- އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން

މާސްކު ނާޅާ ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭނަމަ 1،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން މާސްކު އަޅަން މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވާ އިރު ރަށްރަށުގައި ވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެރަށެއްގައި އުޅޭ މީހުން ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިހާރު ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާލުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވާ ރަށެއްގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ އެންމެން މާސްކު އެޅުމަށް ވަނީ މަޖުބޫރު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.