ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19: ލަންކާގެ ހާލަތު

މިނުވަންގޮޑާ ކްލަސްޓަރއާ ގުޅިގެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 2000 އިން މައްޗަށް

  • މިނުވަންގޮޑާ ކްލަސްޓަރ އާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 2014 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
  • ހޮނިހިރު ދުވަހު 121 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
  • ލަންކާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޖުމްލަ 5475 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 02:52 | 8,412

ކޮވިޑް ސާމްޕަލްތަކެއް ޓެސްޓް ކުރަނީ - ނިއުސް ފަރސްޓް

މިނުވަންގޮޑާ ގާމެންޓް ފެކްޓްރީ ކްލަސްޓަރއާ ގުޅިގެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 2014 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ގައުމުން ޕޮޒިޓިވްވި 121 މީހުންގެ ތެރެއިން 115 މީހުންނަކީ މި ކްލަސްޓަރއާ ގުޅުން ހުރި މީހުންނެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި އަނެއް ހަ މީހުންނަކީ ލަންކާއަށް އެހެން ގައުމުތަކުން އެތެރެވީ މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ވަގުތު ލަންކާގައި ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންމިޝަންއެއް އޮތީ މިނުވަންގޮޑާގައި އެކަންޏެވެ.

ލަންކާއިން މި ފެނުނު ބޮޑު ކްލަސްޓަރ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައީ މިނުވަންގޮޑާގައި ހުންނަ ގާމެންޓް ފެކްޓްރީ އެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އުމުުރުން 39 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި އޭނާގެ 16 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިހާތަނަށް ލަންކާގައި މި ބަލި ޖެހުނު 5475 މީހުންގެ ތެރެއިން 3395 މީހެއްގެ ބަލި ވަނީ ފަސޭހަވެފައެވެ. މި ބަލީގައި ލަންކާއިން މަރުވެފައިވަނީ 13 މީހެކެވެ. ލަންކާއަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ބޫޓާން ނަގާފައި މި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ގައުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.