ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ރަން ފޯ މޯލްޑިވްސް

ރަން ފޯ މޯލްޑިވްސް: އިތުރު ކެޓެގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުޅުވާލަނީ

  • މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު މި ދުވުން ވަނީ ފަށާފައި
  • ދުވުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާނެ
  • މުޅިން އައު ކެޓެގަރީތަކެއް ހިމަނައިގެން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލާނެ

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 22:49 | 2,189

ރަން ފޯ މޯލްޑިވްސްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ދުވުންތެރިން - ޓްވިޓަރ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވާޗުވަލް ދުވުން ކަމަށްވާ "ރަން ފޯ މޯލްޑިވްސް" ގެ އިތުރު ކެޓެގަރީތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މި ދުވުން އިންތިޒާމުކުރާ ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންނުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު މި ދުވުން ފަށާފައިވާއިރު، ދުވުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާނެއެވެ. އުމުރުން ފަސް އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ މި ދުވުމުގައި ހަތަރު ކެޓަގަރީއެއް މީގެ ކުރިން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ 5.5 ކިލޯމީޓަރާއި، 15 ކިލޯމީޓަރާއި، 21 ކިލޯމީޓަރު އަދި 870 ކިލޯމީޓަރެވެ. މީގެ ތެރެއިން 870 ކިލޯމީޓަރަކީ ފަސް މެންބަރުންގެ ޓީމުތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ޗެލެންޖެކެވެ. އެކަމަކު އެކަޓަގަރީތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ބަންދުވެފައެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ރޭޝަން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ހުޅުވާލި ކެޓަގަރީތަކަށްވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް 870 ކިލޯމީޓަރުގެ ކެޓަގަރީއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ 5.5 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމުގައި ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި މުޅިން އައު ކެޓެގަރީތަކެއް ހިމަނައިގެން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަން ފޯ މޯލްޑިވްސް ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި މުގުރާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑަކީ ވާޗުއަލްކޮށް ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ދުވުމަށް ހެދުމެވެ. މިހާރުގެ ރިކޯޑަކީ 6،718 މީހުން ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ހަދާފައިވާ ރިކޯޑެކެވެ.

ދުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ދީފައިވާ ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި، ގޭގައި ޓްރެޑްމިލުގައި ނުވަތަ މަގުމަތީގައިވެސް ދުވެ ޗެލެންޖް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ދުވުން ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް މެޑެއްޔެއް ލިބޭއިރު، ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ހޮވާ ނަސީބުވެރި 10 މީހަކަށް ޔުނިކްސް ސްޕޯޓްސްގެ ޕާޓްނާ ހޮޓެލް ނުވަތަ ރިޒޯޓުތަކުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންނުން ރަން ފޯ މޯލްޑިވްސް އިންތިޒާމުކުރާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ "ސަނީ ސައިޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް" އިން ވަނީ މި ދުވުން އެންޑޯސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.