ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޤައުމީ ދުވަސް

ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ދެއްވާ ހިތާބު މާދަމާ 10:00 ގައި

  • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިޠާބު މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 މީޑިއާތަކުން ލައިވް ކުރާނެ
  • ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
  • މިއަހަރު މިފާހަގަކުރަނީ 77 އަހަރު ފުރޭ ޤައުމީ ދުވަސް

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 14:55 | 3,397

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު: މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާދަމާ ގައުމާ މުހާޠަބު ކުރައްވާނެ - ރައީސް އޮފީސް

މި އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނީ އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސްގެ ހިޠާބު ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކުރައްވައި ބްރޯޑްކާސްކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ހޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހަކީ، މި އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަބީއުލްއައްވަލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ، 1 ރަބީއުލްއައްވަލް 981 ވިލޭރޭ އައްސުލްތާނު ޣާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އައުޒަމް ސިރީ ސަވާއްދީތަ މަހާރަދުން، އެރަދުންގެ އެކުވެރިން ކޮޅަކާ އެކު މާލެ އަރާވަޑައިގެން އޭރު ރާއްޖެ އިސްތިޢުމާރު ކޮށްގެން ތިބި ޕޯޗުގީޒުންނާއި ހަނގުރާމަކުރައްވައި ފަތަހަ ހޯއްދެވި ތާރީޚީ ހާދިސާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ދުވަހަކީ ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗްގީޒުންގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ދުވަހެވެ. މި އަހަރު މި ފާހަގަ ކުރަނީ 77 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހެވެ.

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް މާދަމާ ހއ. އުތީމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ތިން ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް އުތީމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަައް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަތިހު 5:45 ގައި ބާއްވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުން ފެށިގެންދާއިރު، ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ދާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވަނީ ހިޖުރައިން 1365 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ 1946 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.