ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ތައިލޭންޑްގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް

ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ތައިލޭންޑުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

  • މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކަމަށް ބުނެ
  • ރަސްކަމުގެ ބަދަލުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމުން ގައުމު ހިންގުމަށް ގޮވާލަމުން

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 01:57 | 8,045

ތައިލޭންޑުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ރޮއިޓަރސް

ތައިލޭންޑުގައި މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް ވެސް ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ތައިލެންޑުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މުޒާހަރާ ވަރުގަދަ ކުރުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަގުތަކަށް ނިކުތުމުން ފުލުހުން ވަނީ ރަޔަޓު ގިޔަރުގައި ނިކުމެ މުޒާހަރާހެ ބައިވެރިންނާއި ކުރިމަތިލާފައެވެ.

އެގޮތުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ގަޔަށް ޕްރެޝަރުގައި ފެން ޖަހާފައިވާއިރު، މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ވަނީ މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކުޑަ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

އެތައްހާސް ފުލުހުން ރަޔަޓް ގިޔަރުގައި ނިކުތް އިރު މި މުޒާހަރާތަކުގައި ބެންކޮކްގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ފިހާރަތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ތައިލޭންޑު ސަރުކާރުން ވަނީ ފަސްމީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން އެއްވެ ނޫޅުމަށް އަންގާފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީސް ކުރިމަތީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަ އިރު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ގެންދަނީ ތައިލޭންޑުގެ ރަސްކަން ހުދުމުހުތާރު ކަމަށާއި، ރަސްކަމުގެ ބަދަލުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމުން ގައުމު ހިންގުމަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ތައިލޭންޑްގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ވެސް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ތައިލޭންޑްގެ ފުލުހުން ބުނީ މިހާރު ކުރާ މުޒާހަރާ ހުއްޓުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށާއި، އެހެން ނޫންނަމަ ބާރުގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން ސިއްހަތަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.