ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެއާއި ޖަރުމަނާ ދެމެދު ކުރެވޭ ދަތުރުތައް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކުންފުނި، ޓީޔޫއައި އާއި ލުފްތަންސާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަނީ

  • ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 07:03 | 7,592

ލުފްތަންސާގެ ފްލައިޓްތަކެއް - އޭއެފްޕީ

ޖަރުމަނުވިލާތު އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކުންފުނި، ޓީޔޫއައި އާއި ލުފްތަންސާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ފްލައިޓް ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ޓީޔޫއައި ބުނީީ މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރިފައިވީ ކަމުގައިވިނަމަވެސް، އެތައް ބައިވަރު ފަތުރުވެރިންނާއި، ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ޓީޔޫއައި އާއި ލުފްތަންސާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ފްލައިޓް ދަތުރުތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މިގޮތަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމި ތިން ވަނަ ޤައުމުކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖަރުމަނުން ސީދާ ވެލަނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަސް ބޭއްވާ މި ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޓީޔޫއައި ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިގޮތަށް، ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އުފެދިފައިވާ ޤައުމެއްކަމުން، ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ހެދިފައިވާ ގޮތާއި، ދުރުދުރުގައި ހަދާފައިވާ ކޮޓަރިތަކުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި މުޅިން އަލަށް އެތަކެއް ފަތުރުވެރިންނާއި، ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން އެގޮތަށް އެދެމުންދިޔުން ވެސް ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއާއި ޖަރުމަނާ ދެމެދު ސީީދާ ދަތުރުތައް ފެށިގެން ދިޔުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރި ކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. ޖަރުމަނަކީ ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.