އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗުގައި މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް

  • މިއީ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން އީގަލްސްއަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • މިދިޔަ އަހަރު ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކުޅުނު ނަމަވެސް، މި އަހަރު ކުޅޭނީ އެއް މެޗު

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 21:20 | 4,122

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމަށް ކުޅޭ އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި ލީގުގެ ދެވަނަ ކުލަބު އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަނީ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާއި އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ-ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށްފަހު މުބާރާތް ކެންސަލް ކުރިއެވެ. އެހެންކަމުން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދި އީގަލްސްއަށް ޖާގަ ދީފައެވެ. މިއީ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން އީގަލްސްއަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އީގަލްސްއަށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ޖާގައެއް ލިބުނުއިރު، މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެފްއޭ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމާއެކު އެ ޓީމަށް ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުންވެސް ޖާގައެއް ލިބިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އީގަލްސްއިން އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކުޅުނު ނަމަވެސް، މި އަހަރު ކުޅޭނީ އެއް މެޗު ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެފްއޭއެމުން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، ޝީލްޑް މެޗުގައި ވާދަކުރާ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ މާޒިޔާއިން ވަނީ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައެވެ. އީގަލްސް ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ. ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުޅުނު މި މެޗުގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނީ ށ. ފޯކައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެވެ. ފޯކައިދުއަށް އެ މެޗުން ފުރުސަތު ލިބުނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަށި ހޯދި ތ. ތިމަރަފުށީ ޓީމުން އެ މެޗު ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.