ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އަކޫ އާއި ޒާން ވެލެންސިއާއަށް ބަދަލުވުން

އާތީގެ އިތުރުން އަކޫ އާއި ޒާން ވެލެންސިއާއަށް

  • މިއީ އަކޫ ވެލެންސިއާއަށް ކުޅޭނެ ހަތަރުވަނަ ފަހަރު
  • އާތީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ވެލެންސިއާއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާނެ

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 15:47 | 7,732

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (އަކޫ) އާއި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާއިލް ޒާން އާމިރު - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (އަކޫ) އާއި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާއިލް ޒާން އާމިރު ކުލަބު ވެލެންސިއާއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ކުޅުނު އަކޫ ވެލެންސިއާއަށް ބަދަލުވިއިރު، މިއީ އަކޫ ވެލެންސިއާއަށް ކުޅޭނެ ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. އަކޫ އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާގެ ކެރިއަރު ފެށި 2006 ވަނަ އަހަރު ވެލެންސިއާއިންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 2013 ވަނަ އަހަރު ވެލެންސިއާއާ އަލުން ގުޅުނުއިރު، 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދީފައެވެ.

ވެލެންސިއާ އާއި ޓީސީގެ އިތުރުން އަކޫ ވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި، ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އަދި ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީއަށްވެސް ކުޅެފައެވެ.

މި ކުލަބުތަކާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ އަކޫގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީ އަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު 2008 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރުމެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރީ އަކޫގެ ކެޕްޓަންކަމުގެ ދަށުންނެވެ.

އަކޫގެ އިތުރުން ވެލެންސިއާއާ ގުޅުނު ޒާން އަކީ ސްޕެއިނުގެ ހަތަރުވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޔޫޑީ ކެނަލްސްއަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ޒާންގެ އިތުރުންވެސް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ވެލެންސިއާއިން އިތުރު ކުޅުންތެރިން ގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ވެލެންސިއާއާ ހަވާލުވި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ)

އައު ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާއަށް އިރުޝާދު ދޭނީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ) އެވެ. މިދިޔަ އޮގްސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅު އާތީ ވެލެންސިއާއާ ހަވާލުވިކަން އެ ކުލަބުގެ އޮފިޝަލަކު "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ކަށަވަރުކޮށްދިންއިރު، ހުކުރު ދުވަހު އެ ކުލަބުން ވަނީ ރަސްމީކޮށް އާތީ އެ ކުލަބާ ހަވާލުވިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، އާތީ އެންމެ ފަހުން އިރުޝާދު ދިނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށެވެ. އެކަމަކު ޓީސީއަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ހާލަތާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އާތީ ވަނީ އެ ކުލަބުން އިސްތިއުފާ ދީފައެވެ. މީގެ ކުރިން ގައުމީ ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަންވެސް ކޮށްފައިވާ އާތީ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ.

އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ވެލެންސިއާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު، އެ ކުލަބު އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ. ވެލެންސިއާއާއެކު ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ފުރުސަތު ލިބުނީ ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓަރީ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ވެއްޓުމުންނެވެ. ކުރިން ގަވާއިދުގައި އޮންނަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފުލަށްދާ ދެ ޓީމާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ދެ ޓީމު މެދުގައި ލީގު ބުރެއް ކުޅުމަށް ފަހު، އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަންނަ ގޮތަށެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދާފައިވާ ވެލެންސިއާ ވަނީ 1979 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ.

އާތީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ވެލެންސިއާއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމުތަކަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ވަނީ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައެވެ. އެއާއެކު މާޒިޔާ ވެފައިވަނީ އައު ސީޒަނަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށި ފުރަތަމަ ޓީމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އައު ސީޒަން ފެށުން ލަސްވެފައިވާއިރު، އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން އެފްއޭއެމުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ދާދި ފަހުން ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުދިނުމުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.