ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19، ދުނިޔޭގެ ހާލަތު

ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 39 މިލިއަނަށް

  • މި ބަލީގައި 1 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ
  • 29 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފަ

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 07:00 | 1,939

މިހާތަނަށް ކޮވިޑުގެ އެންމެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގައުމަކީ އެމެރިކާ - ވޮޝިންގްޓަން ޓައިމްސް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 39 މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 39,075,678( ތިރީސް ނުވަ މިލިއަން ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށެއް) ށް އަރާފައެވެ.

މިހާތަނަށް މި ބަލީގައި 1 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު 29,282,395 (ނަވާވީސް މިލިއަން ދެ ލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) މީހުން ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮވިޑުގެ އެންމެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގައުމަކީ އެމެރިކާއެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާއިން ވަނީ 8 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު 53000 ކޭސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު އެގައުމުން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2 ލައްކަ އަށް ވުރެ އިތުރުވެފައެވެ.

ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާ އިންނެވެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 7 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި ކޮވިޑު ޖެހިގެން އެއް ލައްކަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.