ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މެގުއާގެ ދިފާއުގައި ސައުތުގޭޓް

މެގުއާއަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ސައުތުގޭޓް

  • ޑެންމާކް އަތުން އިންގްލެންޑް ބަލިވި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މެގުއާއަށް ވަނީ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައި
  • މިއީ މެގުއާއަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ބުނި

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:41 | 5,522

ޑެންމާކް އަތުން އިންގްލެންޑް ބަލިވި މެޗުގައި މެގުއާއަށް ރަތް ކާޑު ދައްކަނިކޮށް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާއަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް އިންގްލެންޑުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފިއެވެ.

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޑެންމާކް އަތުން 1-0 ން އިންގްލެންޑް ބަލިވި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މެގުއާއަށް ވަނީ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ. އޭނާއަށް އެ މެޗުގައި ރަތް ކާޑު ދެއްކީ މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑެންމަކުގެ ކެސްޕާ ޑޮލްބާގަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކުއެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް އުމުރުން 27 އަހަރުގެ މެގުއާގެ ފަރާތުން ގިނަ ގޯސްތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް، އެ މެޗަށްފަހު ސައުތުގޭޓް ބުނީ މިއީ މެގުއާއަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، މި ދުވަސްތަކުގައި އޭނާ އެތައް ކަމެއް ދަސްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަނބުރާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަންނާނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށާއި، މި ދަނޑިވަޅުގައި މެގުއާއަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށްވެސް ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކުރި މެގުއާއަށް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ގްރީސްގެ ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލް މައިކޯނޯސްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރިއިރު ހިނގާދިޔަ މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި އޭނާއަށް ހުކުމެއްވެސް ކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ އިތުރުން ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުން ހިމެނެއެވެ. އެ މައްސަަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ވަނީ މެގުއާއަށް 21 މަހާއި 10 ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޑެޑް ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައެވެ. އެހެންވެ ހުކުމް ތަންފީޒްކުރާނީ އިތުރު ކުށެއްކޮށްފިނަމައެވެ.

ލެސްޓާ ސިޓީ ދޫކޮށް 70 މިލިޔަން ޕައުންޑަށް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި މެގުއާއަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަންކަން ދީފައިވާއިރު، އެ ޓީމުގައި އޭނާއަށް މި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.