ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ބީއެމްއެލް އިން ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ލޯން

ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް އިން 381 ވިޔަފާރިއަށް ލޯން ދޫކޮށްފި

  • ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ 535 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައި
  • ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:32 | 2,590

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މައި އޮފީސް ހުންނަ އިމާރާތް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރާ ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ލޯން 381 ވިޔަފާރިއަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ 535 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ރިސޯޓްތަކާއި 2019 ވަނަ އަހަރު ޓާންއޯވާގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް 576 ފަރާތަކުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކައެވެ.

ލޯނަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ 576 ފޯމްގެ ތެރެއިން 410 ފޯމް އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ އިރު، 16 ފޯމެއް ވަނީ ރިޖެކްޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި 15 ފޯމެއް މިވަގުތު ޕްރޮސެސިންގެ މަރުހަލާގައި އުޅޭއިރު، ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ނުވާ 135 ފޯމެއްވާ ކަމަށް ފިނޭންސް އިން ބުނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކުރާ މި ލޯނަކީ ރަހުނަކާއި ނުލައި ހަ އިންސައްތައިގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ތިން އަހަރު ދުވަހުން ދައްކައި ހަލާސް ކުރާ ގޮތަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކެކެވެ. މި ލޯނުތަކަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަށް ލިބިގެންދާއިރު، މި ހަ މަސް ދުވަހަށް އިންޓްރެސްޓް އަދި ޕްރިންސިޕަލް ޕޭމަންޓް ނުހިނގާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.