އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޕޮލެންޑްގައި ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު

ޕޮލެންޑްގައި ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ!

  • ބުދަ ދުުވަހު ޕޮލެންޑްއިން 6،526 ކޮވިޑް ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:47 | 2,920

މި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އިގްތިޞާދަށް ހީނަރުކަމެއް އައުމަށް ނޭދޭކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ - ރޮއިޓަރސް

ޕޮލެންޑްއިން ކޮވިޑާއި ދެކޮޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ ޕޮލެންޑްގައި ކޮވިޑް–19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާ މިހާރު މިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގައުމުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް މައިކަލް ވިދާޅުވީ މިވަގުތަކީ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރު ވެގެން ހިނގައިދާނެ ވަގުތެއް ކަމަށާއި އަދި މިފަހަރު މި އަދަދު އިތުރުވާއިރު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވާނެކަމަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުުވަހު ޕޮލެންޑްއިން ވަނީ 6،526 ކޮވިޑް ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި އަދަދު އިތުރު ވެގެން ދާނެކަމަށްވެސް މައިކަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން އާއްމުންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓުކުރެވޭ ކޭސްތައް އިތުރުވެގެން ދާކަމަށްވާނަމަ މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިފަހަރު އަޅަން ގަސްތު ކުރަނީ ކުރިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަކާ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތަކެއް. އެއީ މީހުން އެއްވެ އުޅުމާ ނިކުމެ އުޅުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިގެންދާނެ ފިޔަވަޅު ތަކެއް.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މިފަހަރު މި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އިގްތިޞާދަށް ހީނަރުކަމެއް އައުމަށް ނޭދޭކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.