ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޕްރިމިއާ ލީގު ފޯމެޓް ބަދަލުކުރުން

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން ގިނަ ކުލަބުތައް ދެކޮޅު

  • ޕްރިމިއާ ލީގު ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލުން ވަނީ ރުހުން ދީފައި
  • ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމުތަކުގެ އަދަދު 18ށް ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅާނެ
  • އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕާއި ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗު އުވާލުމަށްވެސް ހުށަހަޅާނެ

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:20 | 3,761

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލަށް ގިނަ ކުލަބުތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން "ޕްރޮޖެކްޓް ބިގް ޕިކްޗާ" ގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮޕޯސަލުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމުތަކުގެ އަދަދު 20ން 18ށް ކުޑަކުރުމުގެ އިތުރަށް، އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް އުވާލުމަށްވެސް ހުށަހަޅާނެއެވެ. އަދި ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗުވެސް ނުބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އީއެފްއެލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ދެވަނަ ޑިވިޝަން) ގެ ޗެމްޕިއަނާއި ރަނަރަޕް ޓީމަށް ސީދާ ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ދޭ ގޮތަށް ހިމެނުމާއި، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 16 ވަނައިގައި ނިންމާ ޓީމު ޕްލޭއޮފުގައި ކުޅެން ޖެހޭ ގޮތް ހަދަން ޕްރޮޕޯސަލުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ބަދަލުތައް ފާސްކުރަން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 20 ކުލަބުގެ ތެރެއިން 14 ކުލަބެއްގެ ވޯޓު ބޭނުންވާނެއެވެ. މި ޕްރޮޕޯސަލަށް ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލުން ރުހުން ދިން ނަމަބެސް، ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގިނަ ކުލަބުތަކަކުން ވަނީ މި ޕްރޮޕޯސަލަށް ވޯޓު ނުދޭން ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތުން ޕްރޮޕޯސަލުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހާއްސަ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާ ނުވަ ކުލަބުގެ ތެރޭގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުވެސް ހިމެނޭއިރު، އެ ކުލަބުގެ އޮފިޝަލަކު މީގެ ކުރިން ބީބީސީ ސްޕޯޓްސްއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވަނީ ލީގު ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން އެ ކުލަބުވެސް ދެކޮޅު ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ޕްރޮޕޯސަލަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުންވެސް ދެކޮޅެވެ.

އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުގައި މި ޕްރޮޕޯސަލުގެ ވާހަކަ ފެތުރުމާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބޯޑުން ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެ ބޯޑުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އިނގިރޭސި ލީގަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ގިނަ ބަޔެއްގެ ތަރުޙީބު ލިބިފައިވާ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި، މާލީ ގޮތުން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިފަދަ ބޮޑު ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ވިސްނުމަކީ ކުރުން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އައު ޕްރޮޕޯސަލުގައިވާ ގޮތުން ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ބޮޑު އާމްދަނީގެ ބައެއް ދަށް ޑިވިޝަން ކުރިއެރުމަށްވެސް ޚަރަދުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއާއެކު އީއެފްއެލްގެ ޗެއާމަން ރިކް ޕެރީ ވަނީ މި ޕްރޮޕޯސަލަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމުތަކުގެ އަދަދު 18ށް ކުޑަކުރުމު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ޔޫރަޕުގެ ގަދަ ފަސް ލީގުގެ ތެރެއިން 18 ޓީމާއެކު މި ވަގުތު ލީގު ކުރިއަށްގެންދާ ހަމައެކަނި ލީގަކީ ޖަރުމަން ލީގެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާރު 20 ޓީމު ހިމެނޭއިރު، އެފްއޭ ކަޕުގެ އިތުރަށް ލީގު ކަޕް ކުޅެން ޖެހުމާއެކު، ޓީމުތަކަށް ބާރުބޮޑުވާ ކަމަށް ބުނެ އެކިފަހަރު މަތިން ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.