ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބު

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު

  • މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެ ނިޔަލަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ
  • އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ފަސް މަގާމެއް
  • މި ވަގުތު ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 215 މެންބަރުން

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:40 | 1,877

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ގައުމީ ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިން - ރާއްޖެ އޮންލައިން

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބު އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި، އިންތިޚާބަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެ ނިޔަލަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންނަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ފަސް މަގާމެކެވެ. އެއީ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް އަދި އިތުރު ތިން މެންބަރުންނެވެ. އެކަމަކު ހަޒާންދާރުގެ މަގާމާއި ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީއެއް އައްޔަނު ކުރާނީ އިންތިޚާބުވާ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަމަށް ޓެނިސް އެސޮސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އުފެދުނު ފަހުން ބާއްވާ ހަތަރުވަނަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އިންތިޚާބީ ގަވާއިދު އަދި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އާންމު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުވާލެވުނު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. އެ ގޮތުން މި ވަގުތު ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 215 މެންބަރުން ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު، މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު މި އަހަރުގެ ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އައު ހިންގާ ކޮމޓީއެއް އިންތިޚާބުވެ، ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަންދެން މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދަމަހައްޓާދީފައެވެ.

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަކީ އަޙްމަދު ނަޒީރެވެ. އަދި ނައބު ރައީސް އަކީ މުޙައްމަދު އަމީންނެވެ. ހަޒާންދާރުގެ ގޮތުގައި މަޙްމޫދު ރަމީޒް ހުރިއިރު، އިތުރު ތިން މެންބަރުންނަކީ ހަސަން ޝާމް އާއި، އަޙްމަދު ޝާމް އަދި އިބްރާހީމް ހުސައިނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޓެނިސް ކުޅޭތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާއިރު، ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅިވަރު ވަސީލަތް ގާއިމުވެފައިވާ ކުޅިވަރަކީ ޓެނިހެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޓެނިހުން ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް، ޓެނިސް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ޓެނިހުން ރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.