ހޮނިހިރު 28 ނޮވެންބަރު 2020
02 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ފްރާންސްގެ ސިޓީތަކުގައި ކާފިއު އިއުލާންކުރުން

ފްރާންސްގެ 9 ސިޓީއެއްގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފި

  • ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފައިވާނީ ރޭގަނޑު 9:00 އިން ހެނދުނު 6:00 އަށް
  • ކާފިއުއަށް އަމަލުކުރަން ފައްޓާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
  • ބުދަ ދުވަހު އެކަނިވެސް އެގައުމުން 22,951 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 07:04 | 3,989

ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމެނުއަލް މެކްރޮން - ރޮއިޓަރސް

ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމެނުއަލް މެކްރޮން އެގައުމުގެ ނުވަ ސިޓީއެއްގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ފްރާންސްގެ ވެރިކަން ކުރާ ސިޓީ ޕެރިސް އަދި އިތުރު އަށް ސިޓީ އެއްގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފައިވާނީ ރޭގަނޑު 9:00ން ހެނދުނު 6:00 އަށެވެ. އަދި މި ކާފިއު އަށް އަމަލު ކުރަން ފައްޓާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް މެކްރޮން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކާފިއު އަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު އެ ގައުމުގައި ރޭގަނޑު ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާ ވާނެއެވެ. އަދި މި ކާފިއު ހަތަރު ހަފްތާ އަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އިރު، ހާލަތަށް ބަލައި ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފްރާންސްގައި ސްޓޭޓް އޮފް އެމަޖެންސީ އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އިރު، ބުދަ ދުވަހު އެކަނިވެސް އެ ގައުމުން 22,951 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ފްރާންސް އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 779,063ށް އަރާފައިވާ އިރު، އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 33,037 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ބަލިން ފަސޭހަވެފައި ވަނީ 103,413 މީހުންނެވެ. މި ވަގުތު އެގައުމުން 642,613 މީހުން ދަނީ ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.