ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އުލިގަމުގައި އަޅާ 100 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓާ

އުލިގަމުގެ ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޔޮޓް މެރީނާއެއް ތަރައްޤީކުރުުމުގެ ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓު ވިއްކަން ފަށައިފި

  • އުލިގަމުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 36 ހެކްޓަރުގެ ބިން
  • މި މަސައްކަތް އަލުން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ވައިދުވެވަޑައިގެންފައި

ކ. މާލެ | 14 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 17:35 | 2,353

އެމްޓީޑީސީން އުލިގަމުގައި ހަދަން ފެށި ޓުއަރިސްޓް ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި އިމާރާތްތައް ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ހއ. އުލިގަމުގައި ސިޓީހޮޓަލަކާއެކު ޔޮޓު މެރީނާއެއް ތަރައްޤީކުރުުމަށް ޝައުޤުވެރިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހއ. އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލަކާއެކު ޔޮޓު މެރީނާއެއް ތަރައްޤީކުރުުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ރާއްޖޭގެ އަދި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ ކަމަށާއި އަދި މި މަޝްރޫޢަށް އުލިގަމުން 36 ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އަންނަ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 ޖެހުމުގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ހއ. އުލިގަމުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެމްޓީޑީސީއާ ހަވާލުކުރި 100 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫއަކީ، މި ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން، ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ހިންގާނެ އެއް މަޝްރޫއުކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުލިގަމުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 100 އެނދުގެ ހޯޓާ އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އިތުރުންވެސް، އުލިގަމަށް އަންނަ ޔޮޓު ފަދަ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ހިދްމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ބޮޑު ތިލަދުއްމަތީގައި ހަދާފައިވާ އެއާޕޯޓްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، އަދި ހަދަމުންދާ އެއާޕޯޓްތައް ނިންމައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބާރަށް މިސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ހއ. އުލިގަމުގައި 100 ކޮޓަރީގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 27 ފެބްރުއަރީ 2007 ގައި އެމްޓީޑީސީ އާއި ކުރެވުނު އެގްރީމަންޓު 21 ޖުލައި 2015 ގައި ބާތިލު ކުރެވިފައިވާއިރު، އެމްޓީޑީސީން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ދަތުރު ކުރާ ގިނައަދަދެއްގެ ޔޮޓު ފަހަރު މީގެ ކުރިން އުލިގަމުގައި ބަނދަރު ކުރަމުން އައިސްފައިވާއިރު، އުލިގަމުގައި އެފަދަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަކީ ރަށުގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެ، ރަށް ތަރައްޤީވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.