ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
އައިފޯން 12 ލޯންޗުކުރުން

އައިފޯން 12 ލޯންޗުކޮށްފި

  • އެޕަލްގެ އާފޯނުތައް އޭގެ ކުރިން އެކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ފޯނުތަކަށް ވުރެ ތުނިވެފައި ލުއި
  • މި ފޯންތަކަށް 5ޖީ ގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 14 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 09:49 | 2,815

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން - އެޕަލް

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައިފޯން 12 ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފްލާއެއްގައި އައިފޯން 12، އައިފޯން 12 މިނީ، އައިފޯން 12 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 12 ޕްރޯ މެކްސް އެޕަލް އިން ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. ހޯމްޕޮޑް މިނީވެސް އެޕަލް އިން ވަނީ މި ހަފްލާގައި ދައްކާލާފައެވެ.

އައިފޯން 12 އަދި އައިފޯން 12 މިނީގެ 64ޖީބީގެ ފޯނާއި 128ޖީބީ އަދި 256ޖީބީ ލިބެން ހުންނަ އިރު، މި ފޯންތައް ލިބޭނީ، ނޫ، ފެހި، ކަޅު އަދި ހުދު ކުލައިގެ އިތުރުން ރަތް ކުލައިންނެވެ. އައިފޯން 12 ގެ އަގު 64ޖީބީ އިން 799 ޑޮލަރަށް ހުރި އިރު، ފޯން ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އައިފޯން 12 މިނީގެ އަގު ފެށެނީ 64ޖީބީގެ ފޯނެއް 699 ޑޮލަރަށެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އައިފޯން 12ގެ ޑެލިވަރ ކުރަން ފަށާއިރު، އައިފޯން 12 މިނީ ޑެލިވަރ ކުރަން ފަށަނީ ނޮވެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެޕަލް އައިފޯން 12 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 12 ޕްރީ މެކްސް 128ޖީބީ، 256ޖީބީ އަދި 512ޖީބީގެ ފޯން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 999 ޑޮލަރުން ފެށިގެން އައިފޯން 12 ޕްރޯ ލިބެން ހުންނަ އިރު، އައިފޯން ޕްރޯ މެކްސް ލިބެން ހުންނާނީ 1،099 ޑޮަލަރަށެވެ.

އައިފޯން 12 ޕްރޯ ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާ އިރު، ޝިޕިން ކުރަން ފަށާނީ އޮކްޓޫބަރު 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އައިފޯން 12 ޕްރޮ މެކްސް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް ނޮވެމްބަރު ހަ ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާއިރު، ފޯންގެ ޝިޕިންގ ފަށަނީ ނޮވެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެޕަލްގެ އާފޯނުތައް އޭގެ ކުރިން އެކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ފޯނުތަކަށް ވުރެ ތުނިވެފައި ލުއިވާއިރު، މި ފޯންތަކަށް 5ޖީ ގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.