ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ޕްރިވިލޭޖްޑް މޯލްޑިވްސް މެމްބަރޝިޕް

ޕްރިވިލޭޖްޑް މޯލްޑިވްސް: 4 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 3،000 މެމްބަރުން

  • އެކާޑުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަންގައި ގޯލްޑް ކާޑް އަށް ހުޅުވާލި 3،000 ސްލޮޓް މިހާރު ވަނީ ފުރިފައި
  • މި ކާޑަކީ ޑިޖިޓަލް ކާޑެއް
  • މި ކާޑުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ވިޔަފާރިތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން

ކ. މާލެ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:34 | 35,784

ޕްރިވިލޭޖްޑް މޯލްޑިވްސް ކާޑް ލޯންޗުކުރެވިގެން ދިޔައީ އޮކްޓޫބަރ 10 ވަނަ ދުވަހު - އާކައިވް

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ތައާރަފްކުރެވިގެން ދިޔަ ޕްރިވިލޭޖްޑް މޯލްޑިވްސް އަށް ވަނީ ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 3،000 މެމްބަރުން ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިވިލޭޖްޑް މޯލްޑިވްސް ތައާރަފް ކުރެވިގެން ދިޔަ އިރު، އެ ކާޑުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަންގައި ގޯލްޑް ކާޑް އަށް ހުޅުވާލި 3،000 ސްލޮޓް މިހާރު ފުރިފައިވުމުން ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލާނީ ސެކަންޑް އެޑިޝަންގެ ކާޑުތަކަށް ކަމަށް ޕްރިވިލޭޖްޑް މޯލްޑިވްސް އިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މި ކާޑުގެ ހިދުމަތް ތިން ބަޔަކަށް ބެހޭ އިރު، މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ މިހާލަތުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ އެ ވިޔަފާރިތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ. އެގޮތުން މި ކާޑުގެ ހިދުމަތް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ދިވެހިންގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޕްރިވިލޭޖްޑް މޯލްޑިވްސް ކާޑުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ތަންތަނުގެ ބޭރުގައި "ޕްރިވިލެޖްޑް" ޕާޓްނަރެއްކަން އަންގައިދޭ ސްޓިކާއެއް ޖަހާފައި ހުންނަ އިރު، މި ކާޑު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުުރުވެރިންނަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ވަރަކުން ކާޑަށް ޕޮއިންޓް އިތުރު ވަމުން ދާއިރު، ފަހުން އެ ޕޮއިޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ހިދުމަތް ޕްރިވިލެޖްޑް ސާކަލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ފިހާރަތަކާއި ސެލޫން އަދި ގެސްޓްހައުސްގެ އިތުރުން ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.

ޕްރިވިލެޖްޑް ކާޑަކީ ޑިޖިޓަލް ކާޑަކަށް ވުމުން ކާޑަށް ލޮގިން ވެލުމާއެކު ޕްރިވިލެޖްޑް ސާކަލްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކަކާއި ވިޔަފާރިތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޕްރިވިލެޖްޑް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ މި ކާޑު ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ނިންމާފައެވެ. އަދި ކާޑު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.