ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 23:33
ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރ ޕްރޮމޯޝަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތާއި އިނާމު ހަވާލު ކުރަނީ
ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރ ޕްރޮމޯޝަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތާއި އިނާމު ހަވާލު ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރ
ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި
 
މިއީ ވެލިގާ ހާޑްވެޔަރގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަނެއް

ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިނާމް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތާ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ވެލިގާ ހާޑްވެޔަރގެ ނުވަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަހައި ގުޅިގެން ފޭސްބުކް އަދި ޓްވީޓާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިނާމެއްގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އައިފޯން ރެޑް ސްޕެޝިއަލް އެޑިޝަން ފޯނެކެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ، ނޫސްވެރިންގެ ހާޒިރުގައި ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތައް ހޮވިފައިވަނީ، ފާތިމަތި ޔޫހާ އިބްރާހިމް އެވެ.  އިއްޔެ ވަނީ އިނާމު ލިބުނު ފަރާތާއި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ވެލިގާ ހާޑްވެޔަރ އަކީ ތަފާތު ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހާޑްވެޔަރ ސާމާނު ލިބެން ހުންނަ ފިހާރަ އެކެވެ.

ވެލިގާ ހާޑްވެޔަރގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިހާރަ 2008 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވިފައިވާއިރު ވެލިގާގެ 3 ފިހާރަ މިހާރު ވަނީ ހުޅުވިފަ އެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް