އާދީއްތަ 25 އޮކްޓޯބަރ 2020
08 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 08
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ/ އަދުހަމް ޝަރީއަތް

ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ: އަދުހަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރަން ފަސް ދުވަސް ދީފި

  • އަދުހަމް ބޭނުންވަނީ ދައުލަތުން އޭނާއަށް ހަމަޖައްސާދީފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލައަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަން
  • އެންމެފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުން އަދުހަމަށް ހަމަޖައްސާދިން ވަކީލަށް ހާޒިރު ނުވެވިގެން
  • އަދުހަމް ވަނީ ގާސިމް މާރަލި ކަމަށް އިއުތިރާފްވެފައި، ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ އެ އިއުތިރާފަށް އިންކާރުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:10 | 2,916

ޤާސިމްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަދުޙަމް މުހައްމަދު - ފޭސްބުކް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލާގައި، ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޅ. ހިންނަވަރު، ބޮޑުހިޔާގެ، އަދުހަމް މުހައްމަދު (21 އ)ގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ވަނީ، މީގެކުރިން ދައުލަތުން އޭނާ އަށް ހަމަޖައްސާދިން ގާނޫނީ ވަކީލާއެކު މި މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި، އަމިއްލައަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރުމަށްފަހު، މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އަދުހަމް ބުނީ، ގާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ކަމަށާއި، ތިން ދުވަސްތެރޭގައި ވަކީލެއް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އިސްމާއީލް ރަޝީދު ވަނީ އަދުހަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި ފަސް ދުވަސްފަހުން، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހެއް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މައްސަލާގައި މި ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ވެސް އަޑުއެހުމެއް ތާވަލް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެއަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރީ، ދިފާއީ ވަކީލަށް (އަދުހަމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލް) ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތުމުން ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެދުވަހު ބުނެފައި ވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި މިވަނީ މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާތާ 7 މަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އަދުހަމް ދައުވާއަށް އިއުތިރާފް ވެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައެވެ.

ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އަދުހަމުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އެންމެފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑު އެހުމަކީ، ގާސިމް މަރާލުމާއި ގުޅިގެން، ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާއަށް އަދުހަމް އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ކުރިން ވެފައިވާ އިއުތިރާފް އަދުހަމް ވަނީ ގެންގޮސް، ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ އެވަނީ ނިމިފައެވެ. ދެން ކުރިއަށްދާނީ ޖިނާއީ އެހެން މައްސަލަތައް ވެސް ކުރިއަށްދާގޮތަށް އިބްތިދާއީ އަޑުހެންތަކަށްފަހު، ޝަރީއަތުގެ އަޑު އަޑުއެހުންތަކެވެ.

އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

ގާސިމް މަރާލާފައި މަގުމަތީ އޮތްވާ ފެނިގެން މީހަކު، ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:07 ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުން، އަދުހަމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، މާރާމާރީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު އޮތް މީހެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގާސިމް މަރާލި ދުވަހު ވެސް އޭނާ މަސްތުވުމަށާއި ޒަރޫރީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޭރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި މާލެއިންނާއި ހުޅުމާއިން ބަޔަކާއެކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.