ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އޭދަފުށިން ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވްވުން

އޭދަފުށިން ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  • 23 ރަށަކުން 29 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި
  • ހޯމަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަދި ހދ. ނޮޅުވަރަން ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގާފައި
  • 23 ރިސޯޓަކުން 11 ފަތުރުވެރިއަކާއި، 20 މުވައްޒަފުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ކ. މާލެ | 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 07:37 | 3,397

ބ. އޭދަފުށި؛ އެރަށު ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި - ވަން އޮންލައިން

ބ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އޭދަފުށިން ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނި އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިއާއެކު އަތޮޅު ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް މިހާރު ހުރީ 23 ރަށެއްގައެވެ. އެއީ 29 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީންނެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވަނީ 5 ކޭސްއެވެ. އެރަށުން 45 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 40 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަދި ހދ. ނޮޅުވަރަން ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގާފައެވެ. މި ވަގުތު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ގދ. ހޯނޑެއްދޫއެވެ. ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ބަލާއިރު އަތޮޅު ތެރޭގެ ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ވިލިނގިލި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި 8 މީހަކަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

23 ރަށަކުން އެކްޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ އިރު، 23 ރިސޯޓަކުން 11 ފަތުރުވެރިއަކާއި، 20 މުވައްޒަފުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން އެންމެ ފަހުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަކަށް ބަލާ އިރު، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި މިހާރު އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ 3 މީހަކަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެޗްއީއޯސީން ބުނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އައިސީޔޫގައި 2 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައެވެ.

އަދި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 16 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އެކަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ އިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި 71 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންއެބަދެއެވެ. އެއީ ވޯޑްގައި 70 މީހުންނާއި، އައިސީޔޫގައި އެކަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.