ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އެމްއެންޑީއެފް

ޑޯނިއަރ ފްލައިޓަކީ ވަގުންނަށް އޮތް ބޮޑު ބިރެއް: އަނދުން ހުސެން

  • ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް ޖެހިލުންވާނެ
  • ޑޯނިއަރ ފްލައިޓް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
  • އަނދުން ހުސެންގެ ހޫނު ރައްދެއް އަދީލް ޖަލީލަށް

ކ. މާލެ | 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 00:25 | 9,497

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް - މަޖިލިސް

އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް ޖެހިލުންވެ ބިރު ގަންނާނެ ކަމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް އޭވިއޭޝަން ސްކޮޑްރަންއަށް ޑޯނިއާ ފްލައިޓެއް އިތުރުވެގެން ދިއުމާއެކު ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަންކޮށް، ވަގަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތަށް ދެނެގަތުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެހީއާއެކު 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ޑޯނިއާ ފްލައިޓް އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މެންބަރު އަނދުން ހުސައިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޑޯނިއާ ފްލައިޓް ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓު ގާޑުގެ ނިޝާނާއި ކުލަޔާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި ވަގަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރާ މީހުންނާއި، ބޭރު މީހުންނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުން މަސް ފޭރޭ މީހުން ޖެހިލުންވެ ބިރު ގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަނދުން ހުސައިންގެ ޓްވީޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ވެސް ޓްވީޓާއިން ރިޕްލައި ދީފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ އަދީލް ޖަލީލް ކުރެއްވި ކޮމެންޓަށް ދެއްވި ރައްދުގައެވެ.

ހުސައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި މިހާރުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ހުންނެވި އިރު، އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި އަދީލް ޖަލީލް ހުންނެވިއިރު އިންޑިއާއާ އެކު ހަދާފައިވާ މިލިޓަރީ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުވަތަ އެގްރީމެންޓެއް އުވާލަން ނުކެރުނު ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު ހަދާފައިވާ އެގްރީމެންޓުތަކާ އެއްގޮތަށް މިއަދު ކަންކަން ވެގެންދާތަން ފެނުމުން އެފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދެބޯގެރި ދުއްވަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ ރައީސް ކަމުގައި އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް އަދީލް ޖަލީލް މެން އެޑްވައިޒަރުންނަށް ތިބެ އުވާލާނެ އެގްރީމެންޓެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުވި. ދެން ވިދާޅުވީ 2023 އޭ. މިހެންވީމަ ދިވެހިން ކިޔާ އުޅެނީ "ދެބޯގެރި ދުއްވުން" މިކަމަށް. #ވައްކަމާދެކޮޅު.

~ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް

މެންބަރު ހުސައިންގެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެއްވާ އަދީލް ޖަލީލް ކުރެއްވި ކޮމެންޓުގައި ވަނީ އެންމެން އަބަދަކު ގުނބޯ ނުހެއްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ދޮގެއްތޯ ވެސް ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ޑޯނިއާ ފްލައިޓެއް ދިނުމާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ތަފާތު ވާހަކަތައް ދައްކައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އިންޑިއާގެ ޑޯނިއާ ފްލައިޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި، އެ ގައުމުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގޮސްފައިވާ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.