އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުން

ކޮވިޑު ޖެހުނުތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައި ނަމަވެސް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަން ޖެހޭ

  • ފަތުރުވެރިންގެ އަތުގައި ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް އޮތުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެއް

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:26 | 3,226

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްއެއް - ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ކޮވިޑު-19 ޖެހުނު ތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައި ނަމަވެސް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަންނަ ހުރިހާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުގައި ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް އޮތުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޑރ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑު ޖެހުމަށްފަހު ތިން މަސް ދުވަސް ވަންދެން ބައްޔަށް އިމިއުންވި ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި ވެސް ނެގެޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ދެން ތިން މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ކޮވިޑް19 ޖެހިފަ، ރަނގަޅުވެފަ ތިބި މީހުން. މާނައަކީ ފާއިތުވެ ދިޔަ މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން އަމަލު ކުރާ ގޮތުގައި ބައެއް ރެއްގެ ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ، އެކަމަކު ޕްރީ އެރައިވަލް ޕީސީއާރު ޓެސްޓިންގް ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ކުރިން ހަދަން ޖެހޭ ޕީސީއާރު ޓެސްޓުން އިސްތިސްނާ ނުވާނެ. އެހެންމަ ހުރިހާ ފަތުރުވެރިންވެސް، އެއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ކޮވިޑު19 ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް، ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް އޮންނަން ޖެހޭ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ކުރިން.

~ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު

ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންނާމެދު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރާ ގޮތް ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓުވި ނަމަވެސް ކޮންޓެކްޓުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން އަލާމާތް ނުފެންނަ ނަމަ ޓެސްޓު ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އިރު މިސާލަކަށް ކޮންޓެކްޓަކަށްވީ، ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާނަމަ އިސްތިސްނާވާ ބައެއް ކަންކަން ހުންނާނެ ރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު، އެއީ މިސާލަކަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓުވީ، އެނގިލައްވާނެ އާއްމުގޮތެއްގައި މިކަންތައް ކުރާ ގޮތަކީ ޕޮޒިޓިވް މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓު ވެއްޖިއްޔާ، ކޮންޓެކްޓުވާ މީހާގެ ޓެސްޓު ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ، އަދި ކޮންޓެކްޓުވާ މީހާ ކަރަންޓީނުވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑު ޖެހިފައިވާނަމަ އަދި ޕޮޒިޓިވް މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓުވި ނަމަވެސް، 14 ދުވަސް ތެރޭގައި އަލާމާތެއް ނުފެންނަ ނަމަ ޓެސްޓު ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

~ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު

އެހެންނަމަވެސް އެ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ފުރާއިރު ޓެސްޓު ކުރާއިރު ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.