ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ހައްޖާއި އުމުރާގެ އަޅުކަން

އުމްރާ ކުރާ މީހުން އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ގޮތަށް ސައުދީއިން ހަމަޖައްސައިފި

  • މިއެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗް ކޮށްފއިވަނީ 27 ސެޕްޓެމްބަރ
  • އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 18:16 | 2,910

އުމްރާ ކުރާ މީހުން އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި - ހަރަމައިންއިންފޯ

އުމްރާ ކުރާ މީހުން އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ގޮތަށް ސައުދީއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާގެ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ސަލެހް ބެންޓެން ވިދާޅުވީ އުމްރާ ކުރަން އަންނަ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމިނިސްޓްރީ އިން ތައްޔާރުވެ އޮތްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިިނިސްޓަރ ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި އުމްރާ އަދި ހައްޖުގެ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މިހާރު އޮންލައިން އެޕެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާނޭކަމަށެވެ.

މިއެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ 27 ސެޕްޓެމްބަރ ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް މައްކާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިއްޔެ ހުޅުވާލުމާއެކު ފުރަތަމަ ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތޭރޭގައި 72 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވާކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުރިއިރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މީހުންގެ ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުހުންނަ ކަން ޔަގީން ކޮއްދޭން ޖެހޭނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ޚަރަމްފުޅަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަދޭނީ ރަޖިސްޓްރީކުރާ މީހުންނަށް އެކަނިކަމަށެވެ. އަދި އުމްރާވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާ މައްކާގެ ރައްޔިތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޚަރަމްފުޅު އަލުން ހުޅުވާލާއިރު އުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި އަދި ބައިވެރިވެވޭނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 65 އަހަރުގެ މީހުންކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 4 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހަރަމް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ހަރަމް ހުޅުވާލެވޭނީ ތިން މަރުހަލާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އުމްރާވުމަށް އަންނަ މީހުން 12 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލާ ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށްވެސް އުމްރާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ލިބޭނީ 3 ގަޑިއިރުގެ ވަގުތެއްކަމަށްވެސް މިނސްޓަރ ހާމަކުރިއެވެ. އަދި މީގެ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައިވެސް އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ ސިއްޙީ މާހިރެއްކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މައްކާ ހުޅުވާލަން ނިންމާފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމާއި ގުޅިގެން 6 މަސް ދުވަހަށް މައްކާ ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.