ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ޑޭ 2020

ރައީސް ސޯލިޙު ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  • ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރެއްވި
  • ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް
  • މި އަހަރުގެ ޝިއާރަކީ ރައީސް ސޯލިޙުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ނުހަނު ގުޅޭ ޝިއާރެއް

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 14:54 | 4,013

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު- ރައީސް ސޯލިޙު ވަނީ މި ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައި - ރައީސް އޮފީސް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް (ޓޫރިޒަމް ޑޭ) ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް ސޯލިޙު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ މި ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ސޯލިޙު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވައި، ތަހުނިޔާ އަރިސް ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޓޫރިޒަމް ދުވަހެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ޝިއާރަކީ "ޓޫރިޒަމް އެންޑް ރޫރަލް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް" އެވެ.

އެގޮތުން މި ޝިއާރު ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީޤެ މައްޗަށް ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މި ޝިއާރަކީ ރައީސް ސޯލިޙުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ނުހަނު ގުޅޭ ޝިއާރެއް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ 2019 ވަނަ ވަނަ އަހަރަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަހަރެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި އަހަރު ފެށުމާއެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެންދިޔަ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން، މުޅި ދުނިޔޭގެ އިދްތިޞާދު ދަށަށް ގޮސް، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެސް ބޮޑުވެ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.