އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ: ޑރ. މައުސޫމް

  • ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
  • ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތައް ހިނގައި ނުގަނެވުމަކީ މިވަގުތުގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް
  • ހުއްދަތައް ދޫކުރާނީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 12:13 | 2,739

ރާޢްޖެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޖުލައި 15ގައި - ބުކިންގ.ކޮމް

ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީންނާއި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ވަގުތު އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަންވީ ކަމަކީ ރާއްޖެއަކީ އެންމެ ސޭފް ޑެސްޓިނޭޝަންކަން ފަތުރުވެރިންނަށް ބުނެދިނުން ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ނުފޮރޮޅާނެ އެންމެ ގަލެއްވެސް ނުބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާއިރު ޗައިނާ މާކެޓަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލުމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޮކްޓޯބަރ 15 ގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެޗްޕީއޭއިން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުއްދަތައް ދޫކުރާނީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި، ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލޭގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، ސިޓީ ހޮޓެލްތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ޗެކިންވުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ މާރޗް 14 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މިއީ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 34 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ތެރެއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން އައުން ހުއްޓާލިއިރު، މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިން 28.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.