އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ބްރެޒިލްގެ ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު

ބޮލްސޮނާރޯ ކިޑްނީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަކޮޅު ނަންގަވައި، ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

  • މިއޮޕްރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ތިން ޑޮކްޓަރުން ހިމެނޭ ޓީމަކުން
  • އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު
  • ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު، އާދިއްތަ ދުވަހު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 00:34 | 2,519

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ހައިރް ބޮލްސޮނާރޯ - އޭއެފްޕީ

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ހައިރް ބޮލްސޮނާރޯގެ ކިޑްނީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަކޮޅު ނަންގަވައި ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއޮޕްރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހެވެ. އަދި މިއޮޕްރޭޝަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ތިން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.

ބޮލްސޮނާރޯގެ އޮފީހުން ނެރިފައިވާ ސްޓޭޓްމެންޓުގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށާއި، އޮޕްރޭޝަން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ހިލަކޮޅުގެ ސަބަބުން އިތުރު ތަކްލީފްތަކެއް އުފުލަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ރައީސްއަށް ކޮޓަރިކޮޅުގައި ތެދުވެ ހިނގާބިގާވެ އުޅުއްވޭ ކަމަށާއި، ފަރިކުޅުވެވޭ ކަމަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި ވަޅި ހެރުމުގެ ސަބަބުން ބޮލްސޮނާރޯ ވަނީ 4 އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ތިބީ ބޮލްސޮނާރޯގެ ސިއްހީހާލުކޮޅާ މެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވެސް ވެފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކިޑްނީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަކޮޅު ނެގުމުގެ އޮޕްރޭޝަން ކުރި ނަމަވެސް އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮޕްރޭޝަން ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދެއްވިއެވެ.

ބޮލްސޮނާރޯ ހޮސްޕިޓަލުން ގެއަށް ދިއުމަށް ދޫކޮށްލާނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ފަސޭހަވެވަޑައިގެންނެވި ބޮލްސޮނާރޯ، އެމަނިކުފާނުގެ ފުއްޕާމޭގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިފައިވާތީ ވެސް ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.