ހޯމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2020
02 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 02
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އިންތިޚާބު

ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސަކަށް ފައިސަލް

  • ފައިސަލަށް ވަނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގައި 16 މެންބަރުންގެ ތާއީދު ލިބިވަޑައިގެންފައި
  • ނައިބު ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތީ އަޙްމަދު ހުސެއިން (ކުޑަދޮނާ)

ކ. މާލެ | 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 16:41 | 2,593

ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލް (ބޮޑޭ) އާއި ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ހުސެއިން (ކުޑަދޮނާ) - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މީގެ ކުރިން ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމާއި ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި މުޙައްމަދު ފައިސަލް (ބޮޑޭ) އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އިންތިޚާބު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހ. ބޯޅަގޭގައި ބޭއްވިއިރު، މި އިންތިޚާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުގެ މަގާމުވެސް އަދާކޮށްފައިވާ ފައިސަލް އެކަންޏެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 16 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންދިޔައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފުލް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 15 ކުލަބުގެ އިތުރުން ސްކޫލުތަކުން އައި އެއް ވޯޓެވެ.

މާލެ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި ފައިސަލަށް ވަނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގައި 16 މެންބަރުންގެ ތާއީދު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ފައިސަލް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަޙްމަދު ހަސަން ދީދީ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުރިއިރު، ފައިސަލަކީ އޭރުގެ ނައިބު ރައީސެވެ. އަދި ފައިސަލް ވަނީ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީކަން 2011 ވަނަ އަހަރު ފުރުއްވާފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތީ އަޙްމަދު ހުސެއިން (ކުޑަދޮނާ) އެވެ. ކުރީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ހިންގަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކުޑަދޮނާއަށް ފެންނަ ކަމަށް 12 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު، ނުފެންނަ ކަމަށް ދެ ވޯޓު ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ކުޑަދޮނާއާ ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މާދިހު އިސްމާއިލް ފެންނަ ކަމަށް ދެ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް 11 ވޯޓު ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވުނީ ފެންނަ ކަމަށް 12 ވޯޓާއެކު ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ފާތިމަތު ރިޒްނާ އަދި ފެންނަ ކަމަށް 11 ވޯޓާއެކު އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އަޙްމަދު އާމިރެވެ. ފަރުދީ މެންބަރު ކަމަށް ހޮވުނީ 16 ވޯޓާއެކު މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަޙްމަދު ކަލީމެވެ. ފުރިހަމަ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރި ހަތަރު މެމްބަރުން ވަނީ 16 ވޯޓާއެކު ހޮވި ވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ ސީބީއެލް ސްޕޯޓްސްގެ މުޝްތާގު އަހުމަދު ދީދީ އާއި، އޮފްއެފްސީގެ އަބްދުﷲ ސައުދާނާއި، ނިއު ސްޓާ ސްޕޯޓްސްގެ މުޙައްމަދު އަޝްރަފް އަދި ހިންނަވަރު ހިރިޔާގެ މުޙައްމަދު ރިޔާޒެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އިންތިޚާބު ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވިއިރު، މި އިންތިޚާބުގައި މިހާރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަފްލާހް (އަފޫ) ވާދަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.