ހޯމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2020
02 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 02
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރާޢްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން

ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން 16،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި

  • އެންމެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރީ ސެޕްޓެމްބަރު 18 ގައި
  • އެންމެ ގިނައިން މީހުން އައިސްފައި ވަނީ ރަޝިއާއިން

ކ. މާލެ | 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 16:12 | 2,507

އެންމެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރީ ސެޕްޓެމްބަރު 18 ގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން މިހާތަނަށް 16405 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖުލައިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 16405 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 399252 (ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދޭއް) ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން މިވީ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު ޖުލައި މަހުގެ 15ން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 1752 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި އޮގަސްޓްމަހު 7628 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން 23 ވަނަ ދުވަހަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 7076 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި 10 ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔޫއޭއީ، ރަޝިއާ، ޔޫއެސް، ޔޫކޭ، އަދި ސްޕެއިން، ޖަރުމަނުވިލާތް، ފްރާންސް، ބްރެޒިލް، ޔޫކްރެއިން އަދި އިޖިޕްޓްއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލިފަހުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް 708 މީހުން އައިސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިން މީހުން އައިސްފައި ވަނީ ރަޝިއާއިން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.