ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
އިންޑިއާ ރާއްޖެ ކާގޯ ފެރީ

ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ބޮޑެތި ޝިޕިން އެޖެންސީތަކުގެ މެޕަށް!

  • މި ހިދުމަތާއި އެކު ކުޅުދުއްފުޓަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ
  • ފައިދާާ ކުރާނީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުއްޓަކަށް ނޫން މިކަމުގެ ފައިދާ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކުރާނެ
  • މިއީ އަތްފޯރާފަށުގައި ލިބިގެންދާނެ ހިދުމަތެއް

ކ. މާލެ | 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 11:28 | 14,660

ކޮޗިން އިން ރާއްޖެ އަށް އައި ފުރަތަމަ ކާގޯ ފެރީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އާއި ރާއްޖޭގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ދެމެދު ފެށި ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތާއި އެކު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ބޮޑެތި ޝިޕިން އެޖެންސީތަކުގެ މެޕަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ސަންޖޭ ސުދީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ކޮޗިން ފެރީ ހާއްސަ ކަވަރޭޖުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސުދީރު ވިދާޅުވީ، މި ހިދުމަތާއި އެކު ކުޅުދުއްފުޓަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި، މިއީ އަތްފޯރާފަށުގައި ލިބިގެންދާނެ ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާ މުދާ ދަތުރުކުރާނީ ވަކި ރޫޓަކުން ކަމަށާއި އެގޮތުން މި ދަތުރުގައި ކޮލޮމްބޯ، ދުބާއި ނުވަތަ ސިންގަޕޯ މަގުން ކަމަށް ފާހަގަކޮށް މި ފެރީ ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން އަވަހަށް މުދާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ސުދީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަފީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު އައިސްފައިވާ ފެރީ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ގިނަ މުދާތަކެއް ހިފައިގެން ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ޒަރޫރީ މުހިންމު މުދާ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ފައިދާާ ކުރާނީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނޫން ކަމަށާއި މިކަމުގެ ފައިދާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓަރުންނަށް އިންޑިއާގެ އިމްޕޯޓަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށް މުދާ ވިއްކުމަށް ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށާއި މި ހިދުމަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓާއި އިމްޕޯޓާއި ދެމެދު އޮންނަ ފަރަގު ކުޑަކުރުން ކަމަށްވެސް ސަފީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.