އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކޮޗިންއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ފެރީ ހިދުމަތް

ކޮޗިން ފެރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފޯރައިފި

  • ރާއްޖެ އާއި ކޮޗިންއާ ދެމެދު މަހަކު 2-3 ދަތުރު ކުރާނެ
  • ކުދި ވިޔަފާރިތައް މާކެޓް ކުރެވިގެންދާނެ
  • މި ފެރީ މާލެއަށްވެސް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 06:49 | 14,039

ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ކާގޯ ފެރީ އަކީ އިންޑިއާގެ ޝިޕިންގ ކޯޕަރޭޝަނުން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފެރީއެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު ބާއްވާ ކާގޯ ފެރީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާ ހަމައަށް ފޯރައިފިއެވެ.

ކޮޗިން ފެރީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް އޭރިއާގައި ހުންނަން ޖެހޭ މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޕީއެލް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ފެރީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނާއި، ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ސާމާނު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބާލާނެއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިމެންތި ބޭލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އަދި އެއަށްފަހު މި ފެރީ މާލެއަށް ވެސް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މާލެއަށް ސިމެންތިއާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، މެޝިނަރީ ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މާލެއަށް ގެންދާ ބައެއް ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ޕީވީސީ ޕައިޕް، ގާރޑެން ޕޮޓްސް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު ރާއްޖެ އާއި ކޮޗިންއާ ދެމެދު މަހަކު 2-3 ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރާނީ ކޮޗިން އިން ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕޯޓަށާއި މާލޭގެ ޕޯޓަށެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ، އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް ވިޔަފާރީގެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހި ކުރުމަށް މިވަނީ މަގު ފަހިވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ރާއްޖެއާއި ކޮޗިންއާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާގޯފެރީ އަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރަށް ކައިރި ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ބޯޓެއް ކަމުން ލޯކަލް އެޖެންޓު ސްޓޭޓް ޝިޕިން ކޮމްޕެނީ އިން ނިންމާފައިވަނީ މުދާ ބަރުކޮށް، ބޭލުމަށް ބާޖެއް ނޫނީ ޓަގެއް ބޭނުން ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން މި ބޯޓަކީ "އެމްސީޕީ ލިންޒް 47" ނަމަކަށް ކިޔާ ދިގުމިނުގައި 117 މީޓަރު ހުންނަ 380 ކޮންޓެއިނަރު އަދި 3000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ބްރޭކް ބަލްކް ކާގޯ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ފެރީއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.