ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ރިޕޯޓު: ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ

ދީމާގެ އަމާޒު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއަށް

  • އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި ދީމާ އައިއޯއައިޖީން ތިން ރަން މެޑަލް ހޯދި
  • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތަށި މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުމުރުން 12 އަހަރުގައި ދީމާ ހޯދި
  • މިހާރު ދީމާގެ އަމާޒަކީ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުން

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 22:28 | 4,521

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދީމާ ވާދަކުރަނިކޮށް - އެމްއޯސީ

ގައުމީ ފެންވަރުގައި މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅެން ފެށި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އަކީ ދިވެހިން މިހާރު ފަޚުރުވެރިވާނެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ތިން ރަން މެޑަލް ހޯދި ދީމާ އަކީ އައިއޯއައިޖީގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި އެތުލީޓެވެ.

އަދި ސައުތު އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، އަދި އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރިހި މެޑަލް ހޯދައި، ވޯލްޑް ހޯޕްސް މުބާރާތަށް ދީމާ ވަނީ ކޮލިފައިވެފައެވެ. އަދި ގައުމީ ޓީޓީ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތަށި މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުމުރުން 12 އަހަރުގައި ދީމާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ދީމާ ބުނީ ޓީޓީ ކުޅެން ފެށުނީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށާއި، އޭނާގެ ބައްޕަ އަކީވެސް ކުރިން ޓީޓީ ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. ޓީޓީ ކުޅެން ފެށުމާއެކު ރަން ވަނަތަކަށް އަޒުމު ކަނޑައެޅިކަން ފާހަގަކުރަމުން ދީމާ ބުނީ ގައުމީ މުބާރާތަކީ އޭނާއަށް ހާއްސަ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެ މުބާރާތުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރެވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގައި ދީމާގެ ބައްޕައާއެކު

ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ އައިއޯއައިޖީން ލިބުނު ތިން ރަން މެޑަލްކަން ފާގަކުރަމުން ދީމާ ބުނީ އެ މުބާރާތަށް އޭނާ ނުކުތްއިރު، އެކާމިޔާބީ ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައުތު އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ލިބުނު ދުވަހަކީވެސް ކެރިއަރުގައި ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ދީމާ ބުންޏެވެ. ސަބަބަކީ އެ މުބާރާތަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތަކުން ދީމާ ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް ކަމުގައި ވުމުން ކަމަށް ދީމާ ބުންޏެވެ.

ދީމާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު، މެލޭޝިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ސްރީލަންކާގެ ޖޫނިއާ ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއެވެ.

ދީމާ ބުނީ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ހިތްދަތިވީ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ކުޅެމުން އައި ސްރީލަންކާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެކަން އެނގުމުން ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެކަން އެހެންވީވެސް ރަނގަޅަކަށް ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާ ހިސާބަށް އައިރު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބުނު ކަމަށާއި، އެގޮތުން މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި އާއިލާގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން އެއީ ހަނދާނުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދީމާ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި، ރަހުމަތްތެރިން އަދި ސަރުކާރުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ދީމާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ދީމާ ވަނީ އައިއޯއައިޖީން ތިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި

ދީމާ ބުނީ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަން މެޑަލްތަކެއް ހޯދައިދީ، އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އޮލިމްޕިކްސްއަށް އަމާޒު ހިފައިގެން ކަމަށްވެސް ދީމާ ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މިހާތަނަށް ގިނަ ތަމްރީނުތަކެއް ހަދާފައިވާ ދީމާ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޗައިނާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ޓީޓީގެ އެއް ނަންބަރު ގައުމު ޗައިނާއިން ހެދި ތަމްރީނުތަކާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދީމާ ބުނީ އެއީ ތަފާތު ތަމްރީނެއް ކަމަށާއި، ޗައިނާގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅެމުން އަންނަނީ ތަފާތު ސްޓައިލަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓެކްޓިސްތައް ދަސްކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތަކީ ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ދީމާ ބުންޏެވެ. އަދި އުންމީދަކީ ޗައިނާ ކުޅުންތެރިންނާ އެއް ފެންވަރަށް ކުޅުން ކަމަށްވެސް ދީމާ ބުންޏެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ދީމާ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުން އަންނައިރު، ދީމާއަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ސްވިޑެނުގައި އޮތް ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާގެ މަގާމު ހޯދައި އެ މުބާރާތުގެ ތާރީޚުންވެސް ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ރާއްޖެ އާއި ލަންކާގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ އާއި ތައިލެންޑުގެ މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ވާދަކޮށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.