ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ވަގަށް ވެހިކަލްތައް އެތެރެ ކުރި މައްސަލައިގައި ކަސްޓަމްސް އިން 4 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފި

  • މި މައްސަލާގައި ކަސްޓަމްސް އިން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ދަނީ އެ މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުންނަށް
  • ލަކުޑި އެތެރެ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ގެނައި ދެ ކޮންޓެއިނަރަކުން ތިން ކާރާއި ދެ ޕިކަޕާއި ދެ ވޭނާއި 14 ސައިކަލް ވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި

ކ. މާލެ | 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 05:39 | 29,402

ވަގަށް އެތެރެ ކުރި ސައިކަލުތައް - ޓްވިޓަރ

އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ވަގަށް އެތެރެ ކުރި ވެހިކަލްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ކަސްޓަމްސްގެ ޖުމްލަ ހަތަރު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކަސްޓަމަސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަހަރު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ވަގަށް އެތެރެ ކުރި ވެހިކަލްތަކުގެ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސް އިން ބަލައި ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު އެ މުއްސަސާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވަނީ މި މައްސަލާގައި ކަސްޓަމްސް އިން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން މިދަނީ އެ މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަން ފާހަގަކޮށް، މައްސަލާގައި ޝާމިލްވާ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ވަގަށް އެތެރެކުރި ވެހިކަލްތަކުގެ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސް އިން މިހާރު ވެސް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި މައްސަލައިގައި ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ލަކުޑި އެތެރެ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ގެނައި ދެ ކޮންޓެއިނަރަކުން ތިން ކާރާއި ދެ ޕިކަޕާއި ދެ ވޭނާއި 14 ސައިކަލް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މި ވެހިކަލްތަކުގެ ސީއެންޑްއެފް އަގު 586،000 ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ކަސްޓަމްސް އިން އޭރު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.