ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވުނު މުދަލުގެ އަގު

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވިފައި ވަނީ 21.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ

  • ނިމިދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޭނުއަރީ އިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް 30.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައި
  • މިއަހަރު ޑިކްލެއަރ ކުރެވުނީ 95 ހާސް ފޯމް
  • މިއަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 616 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 23:26 | 2,998

މޯލްޑިވސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުން މުދާ އުފުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ 21.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް، އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޭނުއަރީ އިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް 30.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިއަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެތެރެކޮށްފައިވާ 21.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލަކީ 32 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އައި ބަދަލެއް ކަމަށްވެ ސް ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް 12.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލަށް ބަލާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން އިން ސެޕްޓެމްބަރަށް 442 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 616 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އިން ސެޕްޓެމްބަރަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އިރު، ފާއިތުވި އަހަރު އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެވްރެޖްކޮށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ އިން ކަސްޓަމަސް އަށް ލިބިފައި ވަނީ 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ 26 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން އިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު މިއަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 650 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު 164 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ކަސްޓަމްސް އިން ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ އިރު، މިއަހަރު ޑިކްލެއަރ ކުރެވުނީ 95 ހާސް ފޯމް ކަމަށެވެ. މިއީ 42 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެއް ކަމަށް ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.