ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު އިސްލާހްކުރުން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހް ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް!

  • މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 23:21 | 3,728

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު އިސްލާހް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީމި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި މ ބައްދަލުވުމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ޕާޓީ ނިޒާމަށް އަމާޒުވަމުންދެއެވެ. އަދި މިވަގުތު ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ މަިއގަނޑު އިސްލާހްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ބާރާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މައި ދަފްތަރަކީ އީސީ އިން ބަލަހައްޓާ ދަފްތަރަކަށް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރޝިޕް 33 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ސިިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު މިހާރު އޮންނަގޮތުން ނަަމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެޅެން އޮންނަ ފިޔަވަޅަކީ ޕާޓީއެއް އުވާލުމާއި، ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ. ބައެއް ޕާޓީތައް ފުލުފުލުގައި ޖޫރިމަނާކުރިނަމަވެސް އެފައިސާ ވެސް ދައްކަމުންނެއް ނުގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.