ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސް ދޫކުރުން

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސް ގޮތުގައި ދޫކުރި އަދަދު 79.2 މިލިއަނަށް

  • 18،724 މީހުން އެދިފައިވޭ
  • ވަޒީފާގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރީ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 00:56 | 2,428

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަނީ 5000 ރުފިޔާ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 79.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވަ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި މަހުގެ 17 ގެ ނިޔަލަށް 7،742 ފަރާތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އެ އެލަވަންސް އަށް 18،724 މީހުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް އިން ބުނެއެވެ.

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސް ދޫކުރަން ފެށީ މޭ މަހުގެ 20 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަނީ 5000 ރުފިޔާއެވެ.

މި އެލަވަންސް ދެނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން، މާޗް މަހުގެ އެކެއްގެ ފަހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނޯޕޭއަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ނުވަތަ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން ވަޒީފާ އަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެލަވެންސް ލިބޭ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނަށް އެލަވެންސް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ވަޒީފާގެ އަަސަރުކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިތުރުން ނޯޕޭ އަށް ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.