ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ސިޔާސީ ހަރާކާތްތައް

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ފޯމް ވެބްސައިޓް އިން ލިބޭނެ
  • އިންތިހާބު އޮންނާނީ އޮގަސްޓު 16 ގައި
  • މި މަހުގެ 30 ގެ 18:00 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށައެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 03:02 | 2,828

އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސެއްގެ ތެރެއިން - ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ކޮންމެ ރަށެއްގެ ވަގުތީ އިންތިހާބީ ކޮމިޓީންނާއި، ޕީޕީއެމްގެވެބްސައިޓްއަދި ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އާންމު މެމްބަރުންނާއި، އަންހެން މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އުމުރުން 35 އަހަރުނުވާ ޒުވާން މެންބަރުންނަށް ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ އިއުލާނުގައި ބުންޏެވެ. ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުކަމަށް ވާދަކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ މެމްބަރުން މި މަހުގެ 30 ގެ 18:00 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށައެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރަށްރަށުގައިނަމަ ވަގުތީ އިންތިހާބީ ކޮމިޓީ އަށް، މާލޭގެ އަވަށްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މެމްބަރުން ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ އޮފީހަށް ފޯމް ހުށައެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. މި އިންތިހާބު ބާއްވަނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިންގާ ކޮމިޓީތަކެއް އިންތިހާބު ކުރަނީ އިދިކޮޅުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ކޮމިޓީތައް އިންތިހާބުވެގެން ދިޔުމުން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ފުޅާވެގެން ދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.