ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19

ކެއަރ ޕެކޭޖުތަކުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ސަރުކާރުގެ އޯގާތެރިކަން: ފިރުޝާން

  • ކެއާރ ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 196 ބަސްތާ ހަނޑުލާއި، 196 ބަސްތާ ހަކުރު އަދި 33 ބަސްތާ މުގު
  • ބަލި މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 11 އެނދާއި ގޮދަޑި ހިމެނޭ
  • ކެއަރ ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ވަނީ ހޯނޑެއްދޫގެ ގެތަކަށް ބަހާ ނިމިފަ

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 03:03 | 13,964

ހޯނޑެއްދޫއަށް ފޮނުވި ކެއަރ ޕެކޭޖުތައް އެރަށަށް ބާލަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދިއުމާ ގުޅިގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ކެއާރ ޕެކޭޖުތަކާއި އެހެނިހެން ސާމާނުތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އޯގާތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު ހުސައިން ފިރުޝާންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހޯނޑެއްދޫގައި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރެމުން ދިއުމާއެކު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ކެއާރ ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި 196 ބަސްތާ ހަނޑުލާއި، 196 ބަސްތާ ހަކުރު އަދި 33 ބަސްތާ މުގުގެ އިތުރުން ބަލި މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 11 އެނދާއި ގޮދަޑި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހާއްސަ އެހީއަށާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެކޭޖްތަކުގެ އިތުރުން ސެނިޓައިޒާ އާއި އަންގި އަދި ފޭސް މާސްކު ވެސް އެރަށަށް ފޮނުވި ކެއަރ ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ފިރުޝާން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކެއަރ ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަނޑުލާއި، ހަކުރު އަދި މުގު ހޯނޑެއްދޫގެ ގެތަކަށް ބަހާ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޯނޑެއްދޫއަށް ފޮނުވި ކެއަރ ޕެކޭޖުތައް އެރަށަށް ބާލަނީ

ފިރުޝާން އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ބަލިމަޑުގެ ސަބަބުން ހޯނޑެއްދޫއަށް ދިމާވެފެވައިވާ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަމަށް ހޯނޑެއްދޫ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ފިރުޝާން ވަނީ ހޯނޑެއްދޫ ހެލްތު ސެންޓަރާއި ކައުންސިލް އަދި ފްރޮންޓު ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ގދ. ހޯނޑެއްދޫއަކީ އަތޮޅު ތެރޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ހިމެނޭ ރަށެވެ. އެރަށުން މިހާތަނަށް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް 44 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭގެ ތެރެއިން 25 ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި 19 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް ޕޮރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެންބަރު ފިރުޝާން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޑަވެލި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާވެސް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.