ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ބާރަށް ކުރިއަށް!

  • މި ދެ މަޝްރޫއު އަކީ 80 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުތަކެއް
  • މިމަސައްކަތަށް 90އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވަޒީފާއަށް ނަގާފައި

ކ. މާލެ | 22 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 13:51 | 10,534

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓް؛ މަސައްކަތް ދަނީ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް - ރާއްޖެއެމްވީ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ތަރައްޤީ ކުރާ އެއާޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލް އަދި ފަޔަރ ބިލްޑިންގ އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 80 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

16.1 މިލިއަނަށް ވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ނިންމުމަށް ހަވާލު ކުރި މި ދެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަލުވި ކުރުމަށްޓަކައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން އިތުރު ފަރާތްތައް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށަށް އަންނާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ފެށުން ވެގެން މިދިޔައީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެއީ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެރަށުން 90 މީހުން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ނެގުމަށް އެމްޓީސީސީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށްވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާބާދީގައި 3000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހޯރަފުށީގައި އަޅަމުންދާ އެއާޕޯޓަކީ ފާއިތުވި ސަރުކާރުން މާފިނޮޅުގައި އަޅަން ނިންމި އެއާޕޯޓެކެވެ.

ޖުމްލަ 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރެވި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 25 ގައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް އެ އަހަރުގެ މާރޗް 31 ގައި ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގައި 1.2 ކިލޯމީޓަރުގެ ރަންވޭއަކާއި 8635 މީޓަރުގެ އޭރިއާއެއްގައި އޭޕްރަންއާއި ޓެކްސީވޭއެއް ތަރައްގީ ކުރާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެއާސައިޑް ރޯޑާއި ލޭންޑް ސައިޑް ރޯޑު ތަރައްގީކޮށް ފަޔަރ އެކްސެސް ރޯޑު ތަރައްގީކޮށް އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދު ވަކިކުރުމަށް ފެންސް ޖަހާނެއެވެ.

ހއ. އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ އެއަރޕޯޓު ހޯރަފުށީގައި ތަރައްޤީކޮށް، އެ މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާއިރު، އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރެވުމުން ކައިރީގައި ހުރި ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސް އައުމުގައިވެސް ބޮޑެތި ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ވެގެން ދިއުމަކީ އެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކޮށާލެވޭ މަގެއް ކަމަށް ރަށުން މައުލޫމާތުދިން ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފުޅާވެގެން އަންނައިރު، ހއ. އަތޮޅަށް ވެސް އެއަރޕޯޓެއް ނުހަނު މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ވުމަކީ، އަތޮޅުގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ވެސް ނުހަނު ބޮޑު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އެގޮތުން އެންމެ ގާތުގައި އޮންނަ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ނަމަވެސް 45 ވަރަކަށް މިނެޓް ހޭދަވޭ. އެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގައްލަންދޫ ކަނޑު ހުރަސް ކުރަން ޖެހުމުން ބޮޑެތި ދަތިތައް ދިމާވޭ

~ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު

ޤައުމަށް ދިމާވެފައި މިއޮތް ނާޒުކު ހާލަތުގައި ވެސް ތަރައްޤީގެ މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ސަރުކާރާއި، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެރަށު ރައްޔިތުން ވެސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.