ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އިންޑިއާގެ ބަޖެޓް ސަޕޯޓް

މިއީ ތާރީހުގައި ވެސް ރާއްޖެއަށް ގައުމަކުން ވި އެންމެ ބޮޑު މާލީ އެހީ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

  • އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީތީ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި
  • މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައީއްސުރެން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެފައި
  • މި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނީ 10 އަހަރުގެ ރީޕޭމެންޓް ޓެނިއާ އަކަށް ފަހު

ކ. މާލެ | 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 08:51 | 10,187

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭ ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ދިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ އާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ދިން ބަޖެޓް ސަޕޯޓްއަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ގައުމަކުން ވި އެންމެ ބޮޑު މާލީ އެހީ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުގައި އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ވެދިން އެހީ ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، މި އެހީ ލިބިގެން ދިޔައީ އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަމަށާއި ދެގައުމު ގުޅިގެން މިކަމުން އަރައި ގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީއަށް އިންޑީއާ އިން ވި މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހޭދަ ކުރެވި އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން މާލީ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު ވެދިން 1.4 ބިލިއަންގެ މާލީ އެހީ އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ތާރީހުގައި ވެސް ގައުމަކުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެހީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ބަޖެޓު ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރައްވާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައި ގަތުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ގެ އަރިހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ދެންނެވުމުންނެވެ. އަދި މި އެހީ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެންމެ ލުއި އަދި އެންމެ ހެޔޮ ޓާމް ތަކުގެ ދަށުންނެވެ.

މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ މި ފައިސާގެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ އިއުލާނު ކުރެވުނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޖެއިޝަންކަރުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ވާޗުއަލް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހުނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ މާލެ ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޝަރީ ބޮންޑް ސޭލްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނީ 10 އަހަރުގެ ރީޕޭމެންޓް ޓެނިއާ އަކަށް ފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.