raajjemv logo
ޑަންގަލް
"ޑަންގަލް" އައިފާއަށް ނޯމިނޭޓެއް ނުވި
 
އައިފާ އެވޯޑް ހަފްލާ އޮންނާނީ ނިއުޔޯކްގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
3,615
ކ. މާލެ |
18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 16:33
ޑަންގަލް
ގޫގުލް

އާމިރު ޚާންގެ "ޑަންގަލް"އަކީ މިދިޔަ އަހަރުގައި ނިކުތް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށް ލެވޭ އެއް ފިލްމެވެ.

އެފިލްމު ވަނީ 380 ކުރޯޑް ރުޕީސް ހޯދައި އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ ހޯދާފައެވެ.

 މުޅިދުނިޔޭގައި ވެސް މި ފިލްމުގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 18 ވަނަ އައިފާ އެވޯޑްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް ހޯމަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އެވޯޑްގެ އެއްވެސް ބަޔަކުން "ޑަންގަލް" ނޮމިނޭޓެއް ނުވިއެވެ.

 މިކަންވީ ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބުނު ކަމަކަށެވެ. އާމިރަށް މި ފިލްމުން އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް އަދި އެންމެ މޮޅު ފިލްމް ކެޓަގަރީ "ޑަންގަލް" ނޮމިނޭޓް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކޮށްގެން ތިބި ނަމަވެސް ނޮމިނޭޓްވެފައެއް ނުވެއެވެ. 

"ޑަންގަލް"އަކީ ބޮކްސިން ކުޅޭ މީހެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި، އިންޑިއާއަށް ރެސްލިންގައި ރަން މެޑެލް ހޯދައިދިން އަންހެން ދަރިއަކު އުޅޭ ގޮތް ފެނިގެންދާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތައާރަފްވި ފާތިމަތު ސަނާ އާއި ސާންޔާ މަލްހޯތްރާ ފެނިގެން ދެއެވެ.

މި އަހަރުގެ  އައިފާ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ކްރީތީ ސަނޮން އާއި އާލިއާ ބަޓްގެ އިތުރުން ޝިލްޕާ ޝެޓީ ވަނީ  އައިފާ އެވޯޑުން އާމިރް ޚާންގެ "ޑަންގަލް" ނޮމިނޭޓް ނުވުންއެއީ ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް އެމީހުންނަށް ލިބުނު ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

 

 މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 14 އިން 15 އަށް ބާއްވާ އައިފާ އެވޯޑް ހަފްލާ އޮންނާނީ ނިއުޔޯކްގައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް