raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ސުޝާންތުގެ ހަނދާނުގައި ވެކްސް ސްޓެޗޫ އެއް
 
ސުޝާންތް މަރުވީ ޖޫން 14 ގައި
 
މި ސްޓެޗޫ ވަނީ މިއުޒިއަމްގައި ބަހައްޓާފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
3,608
ކ. މާލެ |
18 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 12:10

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުތްގެ ހަނދާނުގައި ވެކްސް ސްޓެޗޫއެއް ހަދައިފިއެވެ.

މި ސްޓެޗޫ ހަދާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ވެސްޓް ބެންގަލް އެސެންސޮލްގެ އާޓިސްޓެއް ކަމަށްވާ ސުކާންތޯ ރޯއީއެވެ. ރޯއީ ވަނީ އޭނާގެ މިއުޒިއަމްގައި އާންމުންނަށް ފެންނާނެ ގޮަތަށް މި ސްޓެޗޫ ބަހައްޓާފައެވެ.

ސްޓެޗޫއާ ގުޅޭގޮތުން ރޯއީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ ސުޝާންތުގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭނެއް ކަމަށާއި ސްޓެޗޫ ތައްޔާރުކުރީ ސުޝާންތުގެ ހަނދާނުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ސުޝާންތުގެ އާއިލާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އިތުރު ސްޓެޗޫއެއް ހަދައިދޭނެކަމަށް ރޯއީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސުޝާންތުގެ މި ސްޓެޗޫ ހެދުމާއިއެކު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މިޔުޒިއަމްއަށް ގޮސް ސުޝާންތު އާއި އެކު ފޮޓޯ ނަގަމުންނެވެ.

ރޯއީ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް މަޝްހޫރު މީހުންގެ ސްޓެޗޫ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ބޮލީވުޑް މެގަރ ސްޓާރ އަމީތާބް ބަޗަން އާއި އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ކެޕްޓަން ވިރާޓް ކޯލީފަދަ މަޝްހޫރު މީހުންގެ ސްޓެޗޫ އޭނާ ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

ސުޝާންތު އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ގައެވެ. ސުޝާންތުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ތަހުޤީގުގައި ޑްރަގް ކޭސްއާ ގުޅިގެން ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބޯތީއާއި އޭނާގެ ބޭބެގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް