އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
މުނިފޫހިފިލުވުން

ބިގް ބޮސް ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

  • ސަލްމާން ހާން ހޯސްޓްކޮށް ގެނެސްދޭ މި ޝޯ ގެ ޓީޒަރ މިހާރު ދައްކާލައިފި
  • ކޮންމެ ސީޒަން އެއްވެސް ފަށާއިރު ކުރީ ސީޒަންގެ ތަރިންގެ ހުށަހެޅުމެއް ދައްކާލާނެ

ކ. މާލެ | 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 13:57 | 3,107

ސަލްމާން ޙާން - ސިދާތް ޝުކްލާ - ގޫގުލް

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކަލާސް އިން ގެނެސްދޭ މަޤްބޫލް ރިއަލިޓީ ޝޯ ބިގް ބޮސް ސީޒަން 14 ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފިއެވެ.

ސަލްމާން ހާން ހޯސްޓްކޮށް ގެނެސްދޭ މި ޝޯ ގެ ޓީޒަރ މިހާރު ދައްކާލާފައިވާއިރު ސަލްމާނާއި އެކުގައި މި ނިމުނު ސީޒަން ކާމިޔާބުކުރި އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކުލާ ވެސް ހޯސްޓް ކުރާނެކަމަށް އިންޑިއާ ގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން އަދި ކަށަވަރުކޮށް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ބިގް ބޮސްގެ ކޮންމެ ސީޒަން އެއްވެސް ފަށާއިރު ކުރީ ސީޒަންގެ ތަރިންގެ ހުށަހެޅުމެއް ދައްކާލައެވެ. އެގޮތުން ސިދާތް މިހާރުވަނީ ބިގް ބޮސްގެ ޕްރޮމޯ ޝޫޓެއް ކޮށްފައެވެ. ސިދާތުއަކީ މިހާތަނަށް ބިގް ބޮސް އިން އެންމެ ބޮޑަށް ބެލުންތެރިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދި އެއް އެކްޓަރެވެ. އަދި މިއާއެކު މިފަހަރުގެ ސީޒަން ގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސިދާތް ފެނިގެންދާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.