ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަނޑުތައް ހުޅުވާލުން

ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ޖަރުމަނުގެ ކުލަބުތަކަށް ދީފި

  • ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން 20 އިންސައްތަ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވެއްދޭނެ
  • ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް، ކޮލޯން، ލެއިޕްޒީގް އަދި ވާޑާ ބެރެމެނުން ވަނީ ސަޕޯޓަރުން ވައްދާނެކަން ހާމަކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 23:33 | 2,414

ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑުގެ ސަޕޯޓަރުން: 10،000 ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދާނެ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އައު ސީޒަނުގެ ޖަރުމަން ލީގު ފަށާއިރު، ވަކި އަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ދަނޑައް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ކުލަބުތަކަށް ދީފިއެވެ.

އައު ސީޒަނުގެ ޖަރުމަން ލީގު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރެއެވެ. ދާދި ފަހުން ޖަރުމަންގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި، އެކި ސްޓޭޓްތަކުގެ ވެރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން 20 އިންސައްތަ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

އެއާއެކު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑުން ވަނީ އެޓީމުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި 10،000 ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދާނެކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަން ލީގުގައި ޑޯޓްމުންޑުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ނުކުންނާނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެގްލަޑްބަކާ ދެކޮޅަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮލޯނުންވެސް ވަނީ އެޓީމުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޮފެންހެއިމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި 9،200 ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދާނެކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަނޑުތައް ހުޅުވާލާނެކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ އާރްބީ ލެއިޕްޒީގާއި ވާޑާ ބެރެމެނުންނެވެ. އެގޮތުން ލެއިޕްޒީގުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު ބަލަން 4،800 ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަނޑަށް ވައްދާނެކަން މީގެ ކުރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އައު ސީޒަނުގެ ޖަރުމަން ލީގުގެ މެޗުތައް ބަލަން ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދާއިރު، ޖަރުމަން ލީގު ވެގެންދާނީ ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ފަސް ލީގުގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަނޑުތައް ހުޅުވާލާ ފުރަތަމަ ލީގަށެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެޗުކަނޑާލި މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޖަރުމަން ލީގުގެ ކުޅުން މެއި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ފެށިއިރު، ޖަރުމަން ލީގު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބްރޭކަށްފަހު ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ފަސް ލީގުގެ ތެރެއިން ކުޅުން ފެށި ފުރަތަމަ ލީގަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.