އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން

ރަޝިޔާގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ 100 މިލިއަން ޑޯޒް އިންޑިޔާއަށް

  • މިވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު
  • މިހާރުވެސް ރަޝިޔާގައި އަންނަނީ 40،000 މީހުންނަށް ވެކްސިންދީގެން ޓެސްޓް ކުރަމުން
  • އިންޑިޔާއިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ އެގައުމުގައި އެމަރޖެންސީކޮށް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 17 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 00:58 | 14,967

ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ - އާކައިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރަޝިޔާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން "ސްޕޮޓްނިކް ވީ"ގެ 100 މިލިއަން ޑޯޒް އިންޑިޔާގެ ޑރ ރެޑީ ލެބޯރޓްރީއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ސޮވެރިން ވެލްތު ފަންޑުން ބުނެފި އެވެ.

ސްޕޮޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ގެ 100 މިލިއަން ޑޯޒް އިންޑިޔާއަށް ދިނުމަށް ރަޝިއަން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް(އާރުޑީއައިއެފް) އާއެކު އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް މިއައީ މިވެކްސިންގެ 300 މިލިއަން ޑޯޒް އިންޑިޔާއިން އުފައްދާ ގޮތަށެވެ.

މިއާއެކު ރަޝިޔާގެ މި ވެކްސިންގެ 200 މިލިއަން ޑޯޒް އެހެން ގައުމުތަކަށް ދިނުމަށް ރަޝިޔާއިން މިވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. މީގެން 100 މިލިއަން ޑޯޒް ލެޓިން އެމެރިކާ އަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އަނެއް 100 މިލިއަން ޑޯޒް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިޔާއަށެވެ. އާރުޑީއައިއެފް އިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 1 ބިލިއަން ޑޯޒް ބޭނުންވެގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު އެގައުމުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާގެ 1.3 ބިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއަށް މިވެކްސިންގެ ޑޯޒް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ. އަދި މިއީ މިވެކްސިން އިންޑިޔާގެ ކަމާބެހޭ ތަންތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި މިވެކްސިންގެ ޓްރެއަލް ފުރިހަމަ ކުރުމާއެކު ކުރިޔަށްދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ރަޝިޔާގެ މިވެކްސިންގެ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރެއަލްގެ ދަށުން މިހާރުވެސް ރަޝިޔާގައި އަންނަނީ 40،000 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީގެން ޓެސްޓް ކުރަމުންނެވެ. ޓެސްޓުގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާ އޮކްޓޯބަރ ނޫނީ ނޮވެމްބަރ މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް އާރުޑީއައިއެފްގެ ހެޑް ކްރިލް ޑިމިޓްރީވް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑރ ރެޑީއަކީ އިންޑިޔާގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް ފަރމަޝޫޓިކަލް ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏަކަށް ވާއިރު ރަޝިޔާ ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރެއަލްތައް އިންޑިޔާގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނީ މި ކުންފުނިންނެވެ. މި ޚަބަރާއެކު އެކުންފުނީގެ ޝެއަރ އިންޑިޔާގައި 4.18 އިންސައްތައަށް ވަނީ މަތިވެފައެވެ.

ޑިމިޓްރީވް ރޮއިޓަރސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާގައި ޓްރެއަލްތައް އަންނަ މަހު ފެށޭވަރު ވާނެކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާއިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ އެގައުމުގައި އެމަރޖެންސީކޮށް ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ފްރޮންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސްޕޮޓްނިކް ވީ އަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުންދާ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ވެކްސިނެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ރައީސް ލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ މިވެކްސިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

މިވެކްސިން އިންސާނުންނަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ކަމަށް އެކަން ދިރާސާ ކުރި މެޑިކަލް ގްރޫޕެއް ކަމުގައި ލެންސެޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.