އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން

އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ޓްރެއަލް އިންޑިޔާގައި ފެށުމަށް ހުއްދަ ދީފި

  • ކްލިނިކަލް ޓްރެއަލް އަލުން ފެށުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިޔާގެ ޑްރަގްސް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ލިބިފައި
  • ޓްރެއަލް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ޓްރެއަލްތައް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ބްރެޒިލް އަދި ދެކުނު އެފްރިކާގައިވެސް ފަށާފައި

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:22 | 3,905

އެސްޓްރަޒެނިކާއިން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ސާމްޕަލެއް - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެސްޓްރަޒެނިކާ އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރެއަލް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިޔާގެ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރެއަލް އަލުން ފެށުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިޔާގެ ޑްރަގްސް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެސްޓްރަޒެނިކާ އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރެއަލްގައި ވެކްސިން ދީފައިވާ މީހެއް ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަކަށް ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން ޓްރެއަލް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ޓްރެއަލްތައް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ބްރެޒިލް އަދި ދެކުނު އެފްރިކާގައި ވެސް ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް ޓްރެއަލް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން އަދިވެސް އެމެރިކާގައި ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. އެމެރިކާއިން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގައި އަލުން ޓްރެއަލްތައް ފަށާނީ އެ ގައުމުން ބައެއް ކަންކަން ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާގެ ރެގިޔުލޭޓަރސް އިން ޓްރެއަލް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ސެރަމް އަށް ދީފައިވަނީ ޝަރުތުތަކަކާ އެކުއެވެ. އެގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި ޓްރެއަލްގައި ބައިވެރިވާ ވޮލަންޓިއަރުންނަށް ވެކްސިނާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބެމުންދާ އައު މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ޓްރެއަލް ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަކަށް މީހަކު ބަލިވުމުން ޓްރެއަލް މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ 9 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެއަށްފަހު އަލުން ޓްރެއަލް ފަށާފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިން ބުނީ ޓްރެއަލް ފަށާފައިވަނީ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށް އެކަން ބެލި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާތީ ކަމަށް އެސްޓްރެޒެނިކާ އިން ބުނެއެވެ. ޓްރެއަލް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެހި ސިގްނަލް ލިބުމާއެކު ޓްރެއަލް އަލުން ފަށާފައިވާއިރު މި ވެކްސިނަކީ އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީ އާ ގުޅިގެން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވެކްސިނެކެވެ.

ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުން ރައްކާތެރި ކަމަށް ކަނޑައަަޅާފައިވަނީ ބްރިޓަން މެޑިސިންސް ހެލްތު ރެގިޔުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަމަށް އެސްޓްރަޒެނިކާ އިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓްރާޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވާން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑު ވެކްސިނެވެ. މި ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އޮކްސްފޯޑުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމުން ބުނެފައިވަނީ، މި ވެކްސިން ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމުގެ 80 އިންސައްތަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.