ހުކުރު 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020
12 އުތުރަ
1442 މަހައްރަމް 30
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:06
އިޝާ 19:17
އައިއޯއެސް 14

އައިއޯއެސް 14 ގެ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް

  • އައޯއެސް 14 ސެޕްޓެމްބަރ 16 ވާ ބުދަދުވަހު ނެރުމަށް ނިމްމައިފި
  • އެޕްލް ވޮޗް ސީރީޒް 6 އާއި އައިޕެޑް އެއަރ އަދި އެއިޓްތު ޖެނެރޭޝަން އައިޕެޑްވެސް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ
  • ތަފާތު ހޯމް ސްކްރީނަކާއި އައު ސިރީގެ ފީޗާސް ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 18:17 | 9,355

އައިފޯނަށް އައިއޯއެސް ގެ އާ ފީޗާރ - ޑެއިލީ މެއިލް

އެތައް މަސްތަކެއްގެ އިންތިޒާރަކަށް ފަހު އައިއޯއެސް 14 ސެޕްޓެމްބަރ 16 ވާ ބުދަ ދުވަހު ނެރުމަށް ނިމްމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ ޓެކް ޖަޔަންޓްގެ / އެޕަލްގެ ޓައިމް ފްލައިސް އިވެންޓްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން އެޕްލް ވޮޗް ސީރީޒް 6 އާއި އައިޕެޑް އެއަރ އަދި އެއިޓްތު ޖެނެރޭޝަން އައިޕެޑްވެސް ހަމަ އެ ދުވަހު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ތަފާތު ހޯމް ސްކްރީނަކާއި އައު ސީރީޒްގެ ފީޗާސް ތަކާއި އެޕް ކްލިޕްސް ތަކާއިއެކު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އައިއޯއެސް 14 ލިބެން ހުންނާނީ ހަމައެކަނި އެޕަލް 6-އެސް އިން މަތީގެ ފޯނުތަކަށެވެ.

އައިފޯނުގެ ހޯމް ސްކްރީން

އައިއޯއެސް 14 އާއިއެކު އައިޕެޑްއޯއެސް 14 ވެސް ހަމަ އެދުވަހު ނިކުންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އައިޕެޑްއޯއެސް ގެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ މީގައިވާ އެޕަލް ޕެންސިލް އިން ސްކްރީނުގައި ކުރަހާލެވިގެން މި ލިޔެވޭ ބަސްކޮޅު ޓެކްސްޓް ކޮޅަށް ބަދަލު ވެގެންދާކަމެވެ.

އައިޕެޑްއޯއެސް 14 ވެސް 16 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނިކުތުމަށް ހަމަ ޖެހިފަ

ގިނަ މީހުން ހީކުރި ގޮތުގައި މި އިވެންޓްގައި އައިފޯން 12 ރިލީސް ކުރާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަންވެގެން ދިޔައީ މުޅިއަކުން ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

އެޕަލް އައިއޯއެސް 14 ގެ ޓީޒާ އެއް ބެލުންތެރިންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކާލައިފައި މިވަނީ ފާއިތުވި ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.