ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ކިމް ކަޑާޝިއަން

24 ގަޑީއިރަށް ކިމްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ފުރީޒް ކުރަނީ

  • އިންސްޓަގުރާމް އެކައުންޓު އަދި ފޭސްބުކް އެކައުންޓް 24 ގަޑި އިރަށް ފްރީޒް ކޮށްލުމަށް ކިމް ނިންމައިފި
  • އިންސްޓަގުރާމު އަދި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ނަފްރަތު އުފައްދާ ދޮގު ހަބަރުތަށް ފެތުރުމާއި ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކުރާ ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވުމަށް ކިމް ނިންމައިފި

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 23:38 | 4,604

ކިމް ކަޑާޝިއަން - ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ

24 ގަޑީއިރަށް ކިމް ކަޑާޝިއަންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ފުރީޒް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ކިމް މިހެން ނިންމާފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމު ކަމުގައިވާ އިންސްޓަގުރާމު އަދި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ނަފްރަތު އުފައްދާ ދޮގު ހަބަރުތައް ފެތުރުމާއި ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކުރާ ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.

ކިމް ބުނެފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ފޭނުންނާއި ގުޅިފައިވާތީ އެކަމާ އުފާ ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަޔަކު އިންސާފު ހޯދުމުގެ ނަމުގަ ދޮގު ހަބަރުތައް ފެތުރުމުގެ ޒަރިއްޔާއަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ހަދާއިރު އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބަހެއް ނުބުނެ އޭނާ އަށް ނުހުރެވޭނެ ކަަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާ ދެބައިކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކުގެ ސަބަބުން އޭގެ ނާޖާއިޒް އަސަރު ކުރާނީ އަންނަން އޮތް އިންތިހާބަށާއި ޑިމޮކްރަސީއަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާގެ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ދެކޮޅަށް ބުދަ ދުވަހު އޭނާގެ އެކައުންޓު ފްރީޒް ކުރަން ނިންމާފަވާއިރު މި ކެމްޕެއިންގައި އެހެންމީހުން ވެސް ބައިވެރިވުމަށް ކިމް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މި ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ދިފާއުކޮށް އުޅޭ ގުރޫޕަކުންނެވެ. އަދި ބޮޑެތި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް އެދި އެތައް ކުންފުންޏަކުން މި ކެމްޕެއިން އިޝްތިހާރު ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގެ އަސަރު ފޭސްބުކް އަށް ކުރީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ގްރޫޕުން ނިންމީ މަޝްހޫރު މީހުންގެ އެކައުންޓުތަށް 24 ގަޑިއިރަށް ފްރީޒް ކުރާ ކެންޕެއިން އެއް ފެށުމަށެވެ.

ކިމް އަކީ އަމިއްލަ ޓީވީ ޝޯއެއް ގެނެސް އަމިއްލަ ވިޔަފާރީއެއް ހިންގާ މަޝްހޫރު މީހެކެވެ. އަދި ކިމް ކަހަލަ މީހުން މި ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވުމުން ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގުރާމްއަށް އެކަމުގެ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ކެންޕެއިން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.