ހޮނިހިރު 31 އޮކްޓޯބަރ 2020
14 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އައްޑޫ ސިޓީގެ ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

  • މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމުމަށްފަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑްއާ ހަވާލުކޮށްފި
  • މި މަޝްރޫއު އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުއެއް
  • މިއީ 124،189،253.62 މިލިއަން ރުފިއާގެ މަޝްރޫއެއް

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 16:49 | 2,145

މި މަޝްރޫއު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވަނީ ޑިސެންބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް - މިހާރު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީ އިން ބުނީ ފޭދު، ސ.މަރަދޫ ފޭދޫ އަދި ސ. މަރަދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމުމަށްފަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑްއާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ފޭދޫގެ ސީއައުޓްފޯލްގެ ރެކްޓިފިކޭޝަން ގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީ ބުދަ ދުވަހު ބުންޏެވެ.

އެކުންފުނިން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސ.މަރަދޫފޭދޫ އަދި ސ. މަރަދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ދެރަށުގެ ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަން، ޕެނަލް ބޯޑްސް އަދި ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތައް އެ ކުންފުނީގެ އިތުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ޓީމަކުން ބަލާ ފާސްކޮށްފައި ވާނެކަމަށެވެ.

އަދި މި ދެރަށުގައި 10،289 މީޓަރުގެ ހޮޅި ވަޅުލުމާއެކު ސ. މަރަދޫގެ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންގައި 720 މީޓަރުގެ ސީއައުޓްފޯލް އެއް ގާއިމް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ. މި މަޝްރޫއު އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުއެކެވެ.

މިއީ 124،189،253.62 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާ މި މަޝްރޫއު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވަނީ ޑިސެންބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.