ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވުން

ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވާ ސްކޫލު ކުދިން މިހާރު ނިސްބަތުން ގިނަ: ޑރ. އަފްޒަލް

  • ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ވަޒީފާއެއް އަދާ ނުކުރާ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ
  • ސްކޫލަށް ދާ ކުދިން ބައްޔަށް އެކްސްޕޯސްވަނީ ސްކޫލަށް ގޮސްގެން ނޫން
  • ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ޕްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ނިސްބަތުން މަދު

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 23:40 | 6,895

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑޮމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވާހަކަދައްކަވަނީ - އެންއީއޯސީ

ރާއްޖޭގައި ސްކޫލަށް ކުދިން ގޮސްގެން ބައްޔަށް ހުށަނޭޅުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވާ ސްކޫލުގެ ކުދިންގެ އަދަދު މިހާރު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އެޕިޑޮމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ބަލި ޖެހޭ މީހުން އެންމެ ގިނައިން މި ފެންނަނީ ސްކޫލުތަކަށް ދާ އުމުރު ފުރާގެ ކުދިން ކަމަށެވެ. ދެން އެންމެ ގިނައީ ޕޮޒިޓިވް ވަނީ ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ މީހުންނާއި، އެސެންޝިއަލް ވޯރކާސްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މީހުންނާއި، ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން އަދި ލޭބަރސް ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްކޫލަށް ދާ ކުދިން ބައްޔަށް ހުށަހެޅިގެން ދަނީ ސްކޫލަށް ގޮސްގެން ނޫންކަން ޑރ. އަފްޒަލް ފާހަގަކުރައްވިއެވެ.

ކޮންމެ ކޭސްއެއްގައި އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލަން. އެކަމަކު އެންމެންނަކީ މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ނޫން. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިން ހިމެނޭނެ. ސްކޫލު ކުދިން. އެކަމަކު އެއީ ސްކޫލަށް ގޮސްގެން އެކްސްޕޯސްވަނީ އެއް ނޫން. ހަމައެކަނި އެކުދިންނަކީ ސްކޫލުތަކަށް ދާ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންކަން މީގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވަނީ.

~ އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑޮމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް

ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ނުވަތަ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ނިސްބަތް މަދު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އުޅޭ މީހުން (އެސެންޝިއަލް ވޯރކަރުން) ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވަނީ ގިނައިން ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ވަޒީފާއެއްގައި ނޫޅޭ މީހުން ގިނައިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާން ފެށީ ތިން ވަނަ މަރުހަލާގައި ލުއިތައް ދިން ފަހުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.